Surowe kary dla firm coraz bliżej. Rząd przyjął projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

0

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wprowadza radykalne zaostrzenie kar, które mogą być nakładane na spółki, stowarzyszenia czy fundacje. Kara może wynieść 30 mln zł, a w szczególnych przypadkach może zostać podwyższona nawet dwukrotnie.

Projekt ustawa zakłada także wprowadzenie nowych, dodatkowych kar, takich jak zakaz uczestniczenia w przetargach publicznych. Taki zakaz może też dotyczyć prowadzenia reklamy.

– Najbardziej dotkliwą nową karą może być kara rozwiązania podmiotu zbiorowego – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Katarzyna Witkowska-Moździerz, adwokat z Crido Legal J.Ziółek i Wspólnicy sp. Komandytowa. – Taka kara będzie uderzać w interesy współwłaścicieli, a więc także akcjonariuszy czy współudziałowców.

Skarb Państwa będzie wówczas przejmował na własność majątek spółki. Ma to być sytuacja wyjątkowa, ale nie wiadomo co to oznacza w praktyce. Brakuje nam orzecznictwa w takim zakresie. Natomiast zakres nowych uprawnień, które uzyskają prokuratorzy, jest bardzo duży.