Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych to dodatkowe koszty dla biznesu

0

W związku z projektem nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zwiększą się koszty działalności firm. Wynika to z nałożonego obowiązku wprowadzenia określonych procedur zgodności z prawem.

-Te zmiany sprowadzają się do trzech płaszczyzn: prawidłowych procedur rekrutacyjnych, nadzorczych, a następnie, i to jest najbardziej enigmatyczna kategoria, prawidłowej organizacji podmiotu zbiorowego – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Katarzyna Witkowska-Moździerz, adwokat z Crido Legal J.Ziółek i Wspólnicy sp. Komandytowa. – Ustawa tylko wymienia jakich przykładowych obszarów ta prawidłowa organizacja podmiotu zbiorowego ma dotyczyć.

W tym ostatnim aspekcie chodzi o procedury, które zagrożenia popełnieniem czynu zabronionego w ramach spółki. I będzie dotyczył co najmniej przedsiębiorstw średniej wielkości.

Dla firm oznacza to konieczność stworzenia stanowiska dla compliance officer. Praca compliance officera polega na minimalizowaniu ryzyka braku zgodności działań przedsiębiorstwa z regulacjami prawnymi, normami, bądź zestawami zaleceń, w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji.

Dla większych firm może to oznaczać konieczność stworzenia odrębnego działu, bo jedna osoba może nie poradzić sobie z takim natłokiem obowiązków.

– Firmy będą musiały zdefiniować swoją transparentność zarówno korporacyjną, jak i podatkową – wyjaśnia dr Katarzyna Witkowska-Moździerz. – Jak się można spodziewać, będzie to prowadziło do zwiększenia kosztów, zwłaszcza na pierwszym etapie przygotowania zmian.