Sygnał do przeceny polskich obligacji skarbowych może nadejść z rynków bazowych

0
Business diagram on financial report with coins

Na krajowym rynku stopy procentowej cały czas obserwować można stabilizację notowań. Z jednej strony publikowane dane makroekonomiczne zwiększają oczekiwania na podwyżki stóp w Polsce, z drugiej jednak strony aprecjacja złotego nieco te oczekiwania może chłodzić. Do tego cały czas rynek długu odczuwa pozytywny wpływ niskiej podaży obligacji skarbowych.

Póki co brakuje zatem impulsu, który miałby wybić rynek z tej stabilizacji. Bardzo ciekawie zapowiada się w tym kontekście czwartkowa sesja. Potencjalną przecenę polskich aktywów mogłaby wywołać publikacja danych nt. inflacji w listopadzie (możliwy wzrost inflacji w okolice 2,3-2,4% r/r z 2,1% w październiku). Z kolei informacja o podaży obligacji skarbowych (prawdopodobny jeden przetarg zamiany w grudniu o wartości ok. 6-7 mld PLN) powinna być neutralna dla rynku, podobnie jak druga publikacja wskaźnika PKB. Chociaż istnieje ryzyko lekkiej korekty wstępnego odczytu PKB z 4,7% r/r w górę, to jednak trudno oczekiwać, aby w III kw. 2017 r. doszło do wyraźniejszego odbicia w inwestycjach (dynamika wzrostu w okolicach 5% będzie wyzwaniem), co miałoby istotniejsze znaczenie dla rynku. Reasumując, dane nie powinny drastycznie zmienić notowań na rynku stopy procentowej, ale widać asymetryczne ryzyko, że pobudzą one wzrost rentowności, szczególnie w przypadku drogich już, krótkoterminowych obligacji skarbowych.

Może się okazać, że wspomniany bilans ryzyk najszybciej zmieni nieoczekiwanie sytuacja na rynkach bazowych. W ciągu ostatniego miesiąca rentowności Bundów stabilizowały się w bardzo wąskim przedziale wahań (skala zmian nie przekraczała 5 pb.). Mimo, że w świetle zbliżającej się zmiany polityki pieniężnej EBC trudno spodziewać się spadku rentowności obligacji, to jednak z drugiej strony nie widać było dotychczas impulsu do ich wzrostu. Podczas środowej sesji taki impuls, być może jedynie krótkoterminowy, dała publikacja nieco wyższych od prognoz rynkowych danych nt. inflacji w Niemczech (ceny konsumpcyjne mierzone wskaźnikiem CPI wzrosły w listopadzie o 1,8% r/r wobec szacowanych 1,7%), co doprowadziło do wyraźniej przeceny papierów skarbowych w Europie. Również w kierunku wzrostu rentowności oddziaływać mogła publikacja danych z USA, gdzie PKB (druga publikacja) wzrósł w III kw. 2017 r. o 3,3% r/r wobec wcześniej podawanych 3,0% (m.in. dzięki silniejszym inwestycjom). W efekcie środowa sesja na globalnym rynku stopy procentowej przyniosła wyraźny wzrost rentowności obligacji.

Czytaj również:  Rynki czekają na decyzję FOMC w sprawie ewentualnego obniżenia stopy procentowej

W najbliższych tygodniach dodatkowym czynnikiem, który mógłby pobudzić dalszy wzrost rentowności w USA, a pośrednio i na świecie, byłoby zatwierdzenie przez Kongres pakietu zmian podatkowych proponowanych przez prezydenta USA D. Trumpa. Mimo licznych sprzeciwów Izba Reprezentantów już zagłosowała „za”, podobnie jak komisja senacka (potrzebna jest jeszcze akceptacja Senatu). Wydaje się, że ostatecznie zmiany systemu podatkowego wejdą w życia, a kwestią sporną pozostaną jedynie niektóre rozwiązania i zapisy. Taka informacja oddziaływałaby globalnie na wzrost krzywych dochodowości.Sygnał do przeceny polskich obligacji skarbowych może nadejść z rynków bazowych

Autor: Mirosław Budzicki, PKO Bank Polski