Synektik: Rynek urządzeń medycznych jest perspektywiczny. W br. wzrost wydatków na ochronę zdrowia będzie ponaddwukrotnie wyższy niż PKB

rp_217e7e3736_780455348-synektik-rynek.png

CEO Magazyn Polska

Według przygotowującej się do przejścia na główny parkiet giełdowy spółki Synektik rynek ochrony zdrowia jest stabilny i perspektywiczny. Wydatki na usługi i produkty od kilku lat rosną średnio dwa razy szybciej niż PKB. W br. na ochronę zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia wyda ponad 66 mld zł, w przyszłym – 67,6 mld zł. Do wydatków państwa w tym zakresie dochodzą środki przeznaczane przez pacjentów w ramach prywatnej opieki medycznej.

Potrzeby rynku w zakresie urządzeń czy technologii medycznych można łatwo przewidzieć, bo wyznaczane są przez światowe i europejskie trendy – zauważa Cezary Kozanecki, prezes zarządu Synektik. – W stosunku do krajów Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych w Polsce potrzeby rynku ochrony zdrowia w dalszym ciągu są jeszcze bardzo duże. Branża jest zatem perspektywiczna i widzimy zdecydowany wzrost możliwości prowadzenia działalności.

Spółka Synektik rozwija się w kilku obszarach. Dostarcza zarówno związane z medycyną rozwiązania informatyczne, sprzęt medyczny, jak i radiofarmaceutyki oraz nowe technologie w zakresie radiofarmacji (we współpracy z instytucjami, także zagranicznymi).

Jeżeli chodzi o konkurencję, to w poszczególnych obszarach jest ona różna – wskazuje Cezary Kozanecki. – W zakresie radiofarmacji uważamy się za lidera, mamy około 50 proc. rynku krajowego w zakresie dostaw radioznaczników.

Firma ma zakłady w Kielcach i Warszawie, w których produkuje się radioznaczniki na potrzeby diagnozowania chorób onkologicznych.

Produkty te wykorzystane są do badania na urządzeniach typu PET/CT czy PET/MR. Pozwalają na wczesną diagnostykę chorób nowotworowych – tłumaczy Kozanecki. – Radiofarmaceutyki stosowane są do różnych grup nowotworów, w związku z tym mówimy nie o jednym produkcie, a o wielu.

Radiofarmacja, jak precyzuje prezes spółki Synektik, rozwija się również w innych kierunkach: kardiologii oraz neurologii.

Bierzemy aktywny udział również w opracowywaniu radioznaczników, które będą przydatne w diagnostyce kardiologicznej czy neurologicznej – przekonuje Cezary Kozanecki.

Przyszłoroczny plan finansowy NFZ zakłada wpływy na poziomie 66,85 mld zł, w tym z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma pochodzić 63,56 mld zł, a Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – 3,2 mld zł. Na ochronę zdrowia fundusz przeznaczy 67,6 mld zł, z czego największą pozycją są koszty leczenia szpitalnego – 28,44 mld zł.