SYNERGA.fund S.A. pracuje nad połączeniem z ALL IN! GAMES

GPW (5)

SYNERGA.fund S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2011 r., kontynuuje proces połączenia ze spółką ALL IN! GAMES Sp. z o.o. zajmującą się działalnością wydawniczą na rynku gier komputerowych. W marcu br. Sąd zarejestrował scalenie akcji Emitenta w stosunku 100:1.

W marcu 2019 r. SYNERGA.fund S.A. (Spółka przejmująca) oraz ALL IN! GAMES Sp. z o.o. (Spółka przejmowana) podpisały Term Sheet, zgodnie z którym obie spółki będą dążyły do przeprowadzenia procesu połączenia. Ma ono nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą za akcje, które Spółka przejmująca wyda Udziałowcom Spółki przejmowanej. Po połączeniu Spółka będzie działała pod nazwą ALL IN! GAMES S.A. lub inną wskazaną przez Spółkę przejmowaną, co zostanie określone w Planie Połączenia. Podstawę do określenia parytetu wartości obu spółek będzie stanowiła ich wartość określona przez niezależnego, wybranego przez oba podmioty, biegłego rewidenta. Spółka po połączeniu będzie prowadziła działalność w branży gier komputerowych jako wydawnictwo różnorodnych projektów przeznaczonych na konsole i komputery osobiste.

„Zgodnie z podpisanym przez obie spółki porozumieniem o podstawowych warunkach transakcji (Term Sheet) pracujemy obecnie nad realizacją kolejnych etapów całego procesu połączenia. Będziemy na bieżąco informowali rynek o postępach w przeprowadzanej fuzji. Zależy nam na jak najlepszym przygotowaniu transakcji od strony formalno-prawnej, aby móc płynnie realizować kolejne etapy. Jestem przekonany, że dzięki zmianie profilu działalności na prowadzenie wydawnictwa gier komputerowych i wykorzystaniu obecności na rynku NewConnect, Spółka będzie w stanie dynamicznie zwiększać swoje przychody i osiągać coraz lepsze wyniki finansowe, budując w ten sposób wartość dla swoich Akcjonariuszy.” wyjaśnia Tomasz Wykurz, Prezes Zarządu Spółki SYNERGA.fund S.A.

ALL IN! GAMES Sp. z o.o. jest wydawnictwem różnorodnych gier przeznaczonych na konsole oraz komputery osobiste i pozyskało dotychczas aż 16 tytułów tworzonych przez znanych polskich oraz zagranicznych deweloperów, m.in. Destructive Creations, PolyAmorous, w tym także zagraniczne produkcje, takie jak „Fort Triumph” tworzony przez zespół deweloperski z Izraela. W tym roku podmiot ten zamierza wydać przynajmniej 6 gier, a w 2020 r. minimum 10 produkcji. Gra „Fort Triumph” znajdująca się w fazie Early Access będzie pierwszą produkcją ALL IN! GAMES, która pojawi się w sprzedaży poprzez przypisanie jej oficjalnie do Wydawnictwa, co powinno nastąpić na początku drugiej połowy kwietnia br. Przedstawiciele ALL IN! GAMES uczestniczyli w największej na świecie konferencji Game Developers Conference (GDC) w San Francisco, a trzy wydawane gry zostały zaprezentowane podczas targów PAX East w Bostonie. Wydawnictwo przystąpiło również do programu partnerskiego z Epic Games uzyskując w ten sposób dostęp do wsparcia merytorycznego oraz możliwość prezentowania przez ten podmiot wydawanych gier na wielu targach i konferencjach oraz wydarzeniach branżowych. ALL IN! GAMES prowadzi też działania biznesowe mające na celu pozyskanie kolejnych trzech tytułów do portfela wydawanych gier.

„Wydawnictwo ALL IN! GAMES posiada już imponujące i zróżnicowane portfolio gier, które będą przez nie wydawane. W dalszym ciągu pracuje jednak nad jego rozbudową i prowadzi negocjacje z kolejnymi studiami. Spółka nawiązała również współpracę z Epic Games, która bardzo dobrze rokuje i otwiera przed Wydawnictwem nowe możliwości. ALL IN! GAMES uczestniczy w wydarzeniach branżowych, co pozwala zarówno na pozyskiwanie kolejnych gier do portfela wydawniczego, jak i wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami rynku.” – zakończył Prezes Wykurz.

W marcu 2019 r. SYNERGA.fund S.A. poinformowała o zarejestrowaniu przez Sąd scalenia akcji w stosunku 100:1. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.310.000,00 zł i dzieli się na 2.731.000 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda. Emitent podejmie działania mające na celu dokonanie scalenia akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.