Synthos zapowiada kolejne nowości

Synthos S.A.

Synthos S.A.Pierwszy z nowych produktów oferowany pod nazwą Osakryl® AW24 to spoiwo akrylowe przeznaczone do powłok dekoracyjno-ochronych na podłoża drewniane, takich jak bejce, lakierobejce oraz lakiery wodorozcieńczalne. Jest to pierwsza dyspersja w ofercie firmy dedykowana do wyrobów na drewno. Oprócz bardzo dobrej wodoodporności tego spoiwa (niska nasiąkliwość wodą) na uwagę zasługuje również bardzo dobra przyczepność do starych powłok alkilowych.

Kolejnym nowym produktem w ofercie jest Osakryl® OSA H – elastyczne spoiwo styrenowo-akrylowe do dwukomponentowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz do modyfikacji betonu, jak również do folii hydroizolacyjnych nazywanych powszechnie „foliami w płynie”. Zdecydowaną zaletą tego spoiwa jest doskonała kompatybilność z cementem, niska wodochłonność (dająca w wyrobach gotowych bardzo dobrą wodoszczelność) oraz bardzo dobre właściwości mechaniczne wyrobów gotowych.

Dyspersja styrenowo-akrylowa Osakryl® OSA S20 rekomendowana jest jako uniwersalne spoiwo do produkcji wewnętrznych i zewnętrznych farb i tynków dekoracyjno-ochronnych, a także gruntów. Spoiwo to idealnie sprawdza się tam, gdzie jest potrzeba zapewnienia optymalnej równowagi między odpornością mechaniczną powłoki (ścieralność, przyczepność do podłoża) oraz właściwościami dekoracyjnymi, takimi jak zdolność krycia, trwałość barwy czyli długi czas eksploatacji. Produkt zalecany jest także do różnych rodzajów powłok tynkarskich – w tym konwencjonalnych akrylowych, jak również silikonowych lub silikatowych powłok elewacyjnych, gwarantując optymalną przyczepność i wytrzymałość na czynniki zewnętrzne.