Systemy przeciwpożarowe w serwerowniach – jakie wybrać?

Systemy przeciwpożarowe w serwerowniach

Serwerownie stanowią serce wielu firm, gromadząc nie tylko dane, ale również kluczowe zasoby. Utrata tych zasobów z powodu pożaru może przynieść znaczne straty finansowe i zakłócić działalność przedsiębiorstwa.

W serwerowniach panują specyficzne warunki pracy, związane z utrzymaniem odpowiedniej wilgotności, temperatury, które mają na celu zabezpieczenie urządzeń przed awarią zasilania. Jednak, nawet przy zachowanych środkach ostrożności, pożary w serwerowniach nie są rzadkością. Mogą być spowodowane różnymi czynnikami, włączając w to ludzkie błędy, stan instalacji elektrycznych czy kwestie związane z wentylacją. Aby się przed nimi uchronić niezbędne są właściwe systemy przeciwpożarowe.

Jak zabezpieczane są serwerownie?

Do najczęstszych środków zabezpieczeń w celu utrzymania ciągłości pracy urządzeń serwerowni stosuje się co najmniej dwa źródła zasilania oraz zasilacze awaryjne oraz kilka złączy internetowych. Serwerownie często wyłożone są specjalnymi dywanami i matami zapobiegającymi gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Stosowane są również podłogi technologiczne, a dostęp do samej serwerowni jest ograniczony przez systemy kontroli dostępu.

Pomimo zastosowania tak rozległych środków bezpieczeństwa, pożary w serwerowniach zdarzają się tak samo, jak i w innych środowiskach pracy maszyn i urządzeń. Z tego względu konieczna jest profesjonalna ochrona przeciwpożarowa, która pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa.

Ochrona przeciwpożarowa dla serwerowni

Kluczowe dla bezpieczeństwa serwerowni jest wczesne wykrycie pożaru lub wybuchu zanim dojdzie do nieodwracalnych szkód.

Chętnie wykorzystywane są do tego procederu systemy wykrywania i gaszenia iskier, które współpracują z innymi systemami przeciwpożarowymi i za pomocą jednej centrali sterującej realizują następujące zadania:

  • uruchomienie systemów przeciwpożarowych,
  • uruchomienie systemu gaszenia,
  • usuwanie dymu z dróg ewakuacyjnych na terenie obiektu poprzez system zasysający,
  • usuwanie dymu z obszarów niebezpiecznych,
  • uruchomienie alarmu w celu przeprowadzenia ewakuacji ludzi i sprzętu,
  • powiadomienie służb ratowniczych.

Jakie środki gaśnicze mogą być stosowane w serwerowniach?

W serwerowniach stosuje się różne środki i metody gaśnicze, które są dobrze dostosowane do unikalnych wymagań i zagrożeń dla tego miejsca. Jest to przykładowo:

Gaszenie mgłą wodną  – systemy gaszenia mgłą wodną składają się z zespołów detekcji i sterowania, zasilania wodnego i pneumatyki oraz instalacji rurowej zakończonej dyszami odpowiedzialnymi za generowanie mgły.

Gaszenie pianą – piana generowana jest poprzez mechaniczne spienienie roztworu środka pianotwórczego, powstałego w wyniku zmieszania koncentratu AFFF z wodą. W zależności od istniejącego zagrożenia pożarowego, system gaszenia pianą może generować pianę ciężką, średnią lub lekką.

Gaszenie gazemmoże bazować na gazach chemicznych zamiennikach halonu lub na gazach obojętnych i może wykorzystywać: czysty argon, czysty azot, mieszaninę azotu oraz argonu, mieszaninę azotu, argonu i dwutlenku węgla.

Co jakiś czas dochodzi do pożarów w serwerowniach – nawet tych profesjonalnie zaprojektowanych i wyposażonych. Istotnym elementem wykrywania pożaru jest odpowiednia instalacja urządzeń wczesnego wykrywania zdolnych do powiadomienia służb i działania, zanim pożar zacznie się rozprzestrzeniać.

Na zlecenie Firefly Poland Sp. z o.o.