Grupa InPost w Q3: Dwucyfrowe tempo wzrostu wolumenów, przychodów oraz zysku EBITDA

Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost
Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost

Grupa InPost w trzecim kwartale 2023 roku kontynuowała wzrost pod względem liczby przesyłek, przychodów oraz zysków. Przychody w trzecim kwartale wzrosły o 22% r/r osiągając 2,067 mld zł, skorygowana EBITDA zwiększyła się o 40% r/r osiągając wartość 639 mln zł, EBIT wzrósł o prawie 75% r/r, natomiast wolumen obsłużonych przesyłek wzrósł w trzecim kwartale o 18% r/r, sięgając 210 mln sztuk.

W trzecim kwartale odnotowaliśmy wyjątkowy sukces, skorygowana EBITDA Grupy InPost wzrosła o imponujące 40%. Co więcej nasza sieć punktów odbioru – w tym urządzeń Paczkomat® – rośnie bardzo szybko i jest już dostępna w ponad 60 000 lokalizacji. Ten znaczący wzrost jest efektem naszej dynamicznej ekspansji zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach międzynarodowych.

Z dumą możemy powiedzieć, że na rynku brytyjskim staliśmy się liderem pod względem liczby automatów paczkowych – w UK jest już 5 710 urządzeń Paczkomat® InPost. Co istotne w III kwartale bieżącego roku osiągnęliśmy dodatni skorygowany zysk EBITDA na tym rynku – co oznacza realizację obietnicy, którą złożyliśmy inwestorom na początku tego roku. Nie poprzestajemy na tym, naszym następnym celem będzie rozszerzenie oferty na rynku brytyjskim o B2C.- Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu Grupy InPost

KLUCZOWE INFORMACJE

  • W trzecim kwartale Grupa obsłużyła 210,4 mln przesyłek, co stanowi wzrost o 18% rok do roku. Silną zwyżkę liczby przesyłek Grupa zanotowała zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych, osiągając wzrost rok do roku odpowiednio o 13% i 28%.
  • Grupa zanotowała także znaczący wzrost przychodów, do poziomu 2 067,2 mln zł, czyli o 22,3% rok do roku. Wynik ten był efektem większych wolumenów na wszystkich rynkach.
  • Skorygowany zysk EBITDA Grupy osiągnął poziom 639,4 mln zł co oznacza wzrost o 40,3% rok do roku, przy skorygowanej marży EBITDA na poziomie 30,9%. EBIT Grupy wzrósł o 74,9% rok do roku, a marża EBIT wzrosła do 16% w III kwartale 2023 r. wobec 11,2% rok wcześniej. W trzecim kwartale 2023 r. Grupa InPost osiągnęła dodatnie wolne przepływy pieniężne (FCF) w wysokości 310,9 mln zł.
  • W Polsce InPost ustanowił nowy rekord wolumenów dla III kwartału, obsługując 140,4 mln przesyłek. To kolejny kwartał, w którym odnotowany wzrost był szybszy niż wzrost całego rynku, mimo spowolnienia rynkowego we wrześniu. W Polsce liczba przesyłek zwiększyła się o 13%, przy rozwoju rynku na poziomie 10,6% r/r[1].
  • W III kwartale Mondial Relay obsłużył o 10% więcej przesyłek r/r co wynikało przede wszystkim ze znacząco wyższej dynamiki w segmencie B2C, o 24% r/r. Jest to zgodne ze strategią Grupy na rynkach, na których działa Mondial Relay.
  • W Wielkiej Brytanii InPost dostarczył 13,4 mln paczek, osiągając przychody w wysokości 125,2 mln zł (wzrost o 138,9% r/r). Wielka Brytania wypracowała swój pierwszy w historii rentowny kwartał pod względem skorygowanego zysku EBITDA, w wysokości 11,3 mln zł.
  • Grupa konsekwentnie realizuje swoje plany dotyczące zwiększania wolumenów i rentowności.

Perspektywy na 2023

Grupa InPost oczekuje, że 2023 rok zakończy ze zwiększonym udziałem na kluczowych rynkach (Polska, rynki Mondial Relay i Wielka Brytania). W Polsce pod względem skorygowanej marży EBITDA Grupa oczekuje wzrostu w porównaniu do 2022 roku.

Na rynkach obsługiwanych przez Mondial Relay Grupa oczekuje mniejszej marży w wyniku dalszych inwestycji w rozwój sieci, zdobywaniu udziału w rynku, przy jednoczesnym zarządzaniu rosnącymi kosztami związanymi ze wzrostem płac. W Wielkiej Brytanii w IV kwartale Grupa spodziewa się dodatniej skorygowanej EBITDA i kontynuacji tego trendu w 2024 roku.

Na koniec 2023 roku Grupa oczekuje dodatnich przepływów gotówki (FCF) oraz utrzymania niskiego wskaźnika zadłużenia netto w IV kwartale 2023 roku w porównaniu z końcem 2022 roku.

Październik przyniósł dobre sygnały o poziomie sprzedaży, po słabym zakończeniu III kwartału. Grupa przewiduje, że dynamiki wzrostu wolumenów w IV kwartale rok do roku dla Grupy, będą zbliżone do wzrostów osiągniętych w III kwartale 2023 roku.

[1] Szacunki własne oparte na statystykach i raportach rynkowych