Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń – lipiec 2014 r.

0
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów

W okresie styczeń – lipiec 2014 r. oszacowano:

dochody budżetu państwa na kwotę
162.586,1 mln zł,

wydatki budżetu państwa na kwotę
188.937,2 mln zł,

deficyt budżetu państwa na kwotę
26.351,1 mln zł.

Więcej informacji na temat szacunkowych danych znajduje się w dziale Działalność / Finanse publiczne / Budżet państwa / Wykonanie budżetu państwa / Szacunkowe wykonanie budżetu.