Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w lipcu 2014 r.

0
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że:

  1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w lipcu 2014 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:
    • kapitał – równowartość 37,1 mln EUR (153,5 mln PLN),
    • odsetki – równowartość 267,8 mln EUR (1108,6 mln PLN).
  2. Stan środków walutowych w dyspozycji Ministra Finansów na koniec lipca 2014 r. wyniósł łącznie
    7 873,0 mln EUR (32 783,2 mln PLN).