Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w 2014 r.

0
ceo (3)

W okresie styczeń – grudzień 2014 r. oszacowano:

  • dochody budżetu państwa na kwotę 283.542,7 mln zł,
  • wydatki budżetu państwa na kwotę 312.520,2 mln zł,
  • deficyt budżetu państwa na kwotę 28.977,5 mln zł.

Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Działalność / Finanse publiczne / Budżet państwa / Wykonanie budżetu państwa / Szacunkowe wykonanie budżetu.