Małe i średnie firmy z warszawskiej giełdy mają szansę na dobre wyniki w tym roku

0

CEO Magazyn Polska

Najbliższe miesiące przyniosą zyski głównie spółkom z sektora małych i średnich firm. Przedsiębiorstwa duże będą sobie radzić gorzej. Słabe wyniki banków zapowiadano już od dawna w związku z obniżką stóp procentowych NBP, ale problemy mają także firmy surowcowe.

– Teraz silną dekoniunkturę na rynku widać wśród spółek wydobywczych mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Łukasz Bugaj, analityk DM BOŚ. Nie widać bankructw, ponieważ głównym właścicielem w wielu przypadkach jest Skarb Państwa, więc obserwujemy próby restrukturyzacji, ale są to bardzo ciężkie próby i pod względem wyników będzie presja w całym roku na raportowanie raczej słabych wyników.

Zdaniem Bugaja wśród dużych polskich firm lepszych wyników oczekiwać można co najwyżej po rafineriach. I to pomimo strat wykazanych w ostatnich raportach.

– Jeżeli spojrzymy na raportowany wynik netto, to wydaje się, że tu jest nie najlepsza sytuacja, ponieważ są duże, nawet miliardowe straty zwraca uwagę Łukasz Bugaj. Ale jest to czynnik jednorazowy. Na to wpływają odpisy, jeżeli to odejmiemy, to sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. I zarówno PKN Orlen, jak i PGNiG zaskoczyły pozytywnie i zaraportowały całkiem niezłe rezultaty.

PKN Orlen mimo niższych niż w 2103 roku przychodów uzyskał w całym 2014 r. lepszy wynik brutto, a wynik EBITDA LIFO (liczony wg zasady ostatnie przyszło, pierwsze wyszło, czyli niwelującej zmiany w cenie surowca) przekroczył 5 mld zł. Strata netto spowodowana była pięciomiliardowym odpisem z tytułu utraty wartości aktywów. Z kolei PGNiG mimo spadku przychodów i wyniku operacyjnego w segmencie poszukiwania i wydobycie uzyskał w całym 2014 roku wzrost przychodów do 34,3 mld zł z 32 mld zł rok wcześniej. Natomiast zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósł do 2,82 mld zł z 1,92 mld zł.

Znacznie lepiej od indeksu największych spółek radzić sobie powinny podmioty skupione w mWIG40 i sWIG80.

Czytaj również:  Rekordowy zysk 183,7 mln zł netto GK GPW w 2018 r.

W przypadku małych i średnich spółek da się zaobserwować ożywienie gospodarcze – podkreśla analityk DM BOŚ.  Wyniki się poprawiają, w szczególności w przypadku tych podmiotów, które są nastawione na konsumenta prywatnego, czyli np. spółki odzieżowe, na tym korzystają też spółki eksportujące, ale na kierunki zachodnie. Tam ożywienie w strefie euro również jest widoczne po części w wynikach polskich spółek, gorzej ze spółkami działającymi na Wschodzie, ale to już jest temat praktycznie od II kw. minionego roku widoczny w wynikach.

Wśród gospodarczych sektorów najwięcej oczekiwać można w tym roku po budowlance. Ci, którzy przetrwali falę bankructw w 2012 roku, mają dziś zdrowsze struktury, mniejszą konkurencję i dobrą sytuację na rynku oraz perspektywę kolejnych środków z Unii.

Wcześniejsze kwartały były słabe i łatwo jest zaskoczyć pozytywnie, bo spółki wychodzą de facto ze strat w stronę zysków, a te spółki, które miały zyski wcześniej, cały czas je pokazują, nawet w nieco większej skali, gdyż są w stanie poprawić marże ocenia Łukasz Bugaj z DM BOŚ. Segment budowlany w istocie pokazał niezłe wyniki, choć dopiero od niedawna widać je w bilansach. W przeciwieństwie do spółek deweloperskich, które już te lepsze wyniki mają od dłuższego czasu, budowlanka nadgania i rzeczywiście jest tym sektorem, który wychodzi teraz na prostą.