Sztuczna inteligencja dla sztuki

Sztuczna inteligencja dla sztuki

Sztuczna inteligencja dla sztukiNaukowiec z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pracuje nad nowatorskim projektem, który w przyszłości ma pomóc w zakupie dzieł sztuki. Badania prowadzone będą w ramach grantu Microsoft Azure for Research.

Nowatorski charakter pracy badawczej związany jest z wykorzystaniem zaawansowanych technik wzbogacania danych oraz rozpoznawania obrazów. –Na przykład głębokie sieci neuronowe używane są do automatycznej detekcji stylu artysty – wyjaśnia mgr inż. Dominik Fiipiak, doktorant w Katedrze Informatyki Ekonomicznej UEP. Używane do tego algorytmy wymagają dużej mocy obliczeniowej i nowoczesnych kart graficznych. Zdobyte środki zostaną przeznaczone na niezbędną do przeprowadzenia badań infrastrukturę obliczeniową.

Mgr inż. Dominik Filipiak, doktorant w Katedrze Informatyki Ekonomicznej, uzyskał grant Microsoft Azure for Research. Złożony wniosek pt. „Data Science for Improving the Quality of Art Market Data” jest związany z tematyką jego rozprawy doktorskiej, która powstaje pod opieką prof. Witolda Abramowicza oraz dr Agaty Filipowskiej. Laureat zajmuje się problematyką poprawy jakości danych dostępnych w polskich domach aukcyjnych celem oceny kondycji rynku dzieł sztuki.