Szybkość, jakość, wydajność. Zarządzanie skoncentrowane na procesach

0

Wśród najważniejszych korzyści, jakie wynikają z wdrożenia zarządzania procesowego polscy menedżerowie wymieniają podniesienie jakości oferowanych produktów i usług oraz zwiększenie wydajności i szybkości działania przedsiębiorstw. Jednocześnie wszystkie firmy, które zdecydowały się na taki model zarządzania, wskazują na osiągnięcie większej sprawności biznesowej i wzrost generowanych zysków. Takie wnioski płyną z badania zrealizowanego dla Macrologic SA przez ICAN Research i magazyn Harvard Business Review Polska.

Badanie na temat zarządzania w polskich przedsiębiorstwach zostało przeprowadzone wśród przedstawicieli 215 firm działających na rodzimym rynku i objęło zarówno największe organizacje, jak i firmy z sektora MSP. Jego wyniki pokazują, że firmy, które wdrożyły zarządzanie procesowe zauważają zdecydowaną poprawę w bieżącym funkcjonowaniu organizacji oraz jakości oferowanych produktów czy usług.

Koncentracja na procesach, a nie na działach

Czym właściwie wyróżnia się procesowy sposób zarządzania? W tradcyjnym modelu struktura organizacyjna firmy oparta jest na działach, które tworzą silosy. Ich wydajność jest mierzona osobno — tak jakby były od siebie zupełnie niezależne. Firmy zarządzane w sposób horyzontalny nie koncentrują się na działach, ale na procesach. To pozwala analizować sposób i postęp realizacji konkretnych zadań składających się na procesy, a w rezultacie także mierzyć efektywność poszczególnych procesów w celu identyfikowania „wąskich gardeł” i optymalizowania sposobu działania przedsiębiorstwa.

Podniesienie jakości produktów i usług

Skuteczność tego typu rozwiązania jest bardzo zauważalna. Aż 88 proc. uczestników badania wskazało podniesienie jakości oferowanych produktów jako korzyść wynikającą z wprowadzenia zarządzania skoncentrowanego na procesach. Dla 69 proc. zarządzających wdrożenie modelu opartego na procesowości przełożyło się na zdecydowaną poprawę szybkości działania ich przedsiębiorstw, a 58 proc. odnotowało zwiększenie wydajności operacyjnej. Co ciekawe, redukcja kosztów była dla badanych oczywista, ale wymieniana jako mniej istotna. Wskazało na nią 49 proc. ankietowanych.

Czytaj również:  Grupa Candy i chiński Qingdao Haier łączą siły i inwestują w rozwój biznesu w Europie

Większa konkurencyjność oraz efektywność operacyjna i produkcyjna

Dlaczego model zarządzania przedsiębiorstwem jest tak istotny? Zdaniem 27 proc. uczestników badania jest to kluczowy element budujący przewagę konkurencyjną firm. Na kolejnych pozycjach znalazły się efektywność operacyjna (22 proc.) i produkcyjna  (11 proc.).

Na tle tradycyjnego zarządzania, opartego na działach organizacyjnych i hierarchiczności, wprowadzenie skoncentrowanego na procesach modelu horyzontalnego to duży krok naprzód. Z jednej strony umożliwia on uzyskanie niezbędnych informacji, umożliwiających implementację zmian lub przedefiniowanie strategii, z drugiej natomiast przyczynia się do usprawnienia obsługi procesów kadrowych, sprzedażowych, logistycznych, produkcyjnych czy finansowych.