TenderHut 20 kwietnia zadebiutuje na NewConnect

Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut
Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TenderHut

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczyła 20 kwietnia 2021 r. jako pierwszy dzień notowań akcji TenderHut SA na parkiecie NewConnect. Akcje spółki w systemie notowań ciągłych będą obecne pod nazwą skróconą „TENDERHUT” i oznaczeniem „THG”. Do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostały dopuszczone akcje zwykłe na okaziciela serii B1 (1 010 509) i C1 (3 342).

TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa, która prowadzi działalność w trzech liniach biznesowych: outsourcing, wdrażanie systemów laboratoryjnych oraz venture building. W obszarze outsourcingu spółka rozbudowuje i umacnia swoją pozycję poprzez spółki SoftwareHut (systemy IT),  ExtraHut (UI/UX/design), ProtectHut (cyberbezpieczeństwo) oraz LegalHut (doradztwo prawne dla sektora IT). Sektor laboratoryjny reprezentowany jest przez spółki zależne Solution4Labs (wdrożenia LIMS) i Holo4Labs (Mixed Reality w laboratoriach). W sektorze venture building spółka rozwija startupy z sektora PropTech/WorkTech – Zonifero, MedTech – Holo4Med i EduTech – Grow Uperion.

– Nie możemy się już doczekać naszego debiutu giełdowego. Przygotowujemy się do niego już od kilku lat. Status spółki publicznej to dla nas długo wyczekiwany prestiż i powód do dumy. Kluczowa jest dla nas transparentność w działalności i przyzwyczajamy do tego naszych inwestorów. Od lat publikujemy wyniki finansowe na naszej stronie internetowej i informujemy o wszystkich kluczowych wydarzeniach w social mediach. Dlatego myślę, że bez problemu sprostamy obowiązkom informacyjnym i dobrym praktykom panującym na NewConnect – mówi Robert Strzelecki, prezes zarządu TenderHut SA.

Pandemia COVID-19 spowodowała, że osiągnięte przez Grupę TenderHut w okresie 12 miesięcy 2020 roku wzrosty wyników finansowych prowadzonej działalności były niższe, niż wcześniej zakładano. Pomimo tego, wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w 2020 roku wzrosła do poziomu 46,11 mln zł, tj. o 23% w porównaniu do roku poprzedzającego. Zdecydowanej poprawie uległ również wskaźnik EBITDA, który za 2020 rok wyniósł 8,8 mln zł, co oznacza wzrost o 94% w stosunku do roku poprzedniego.

W zakres 6-letniej działalności i rozwoju firmy wchodzą: przejęcia lokalnych firm IT wraz z pracownikami, otwarcie 8 centrów developerskich w kraju (Białystok, Poznań, Przemyśl, Olsztyn, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Gdynia), 10 polskich spółek zależnych i 5 zagranicznych (100%: Chiny, Dania, USA, udział mniejszościowy: Szwecja, Niemcy), oraz 9 przedstawicielstw sprzedażowych za granicą (Dania, Szwecja, Norwegia, Irlandia, Wielka Brytania, Szwajcaria, Niemcy, USA, Francja).