Tomasz Starus otrzymał zgodę od KNF na objęcie funkcji Prezesa Zarządu Euler Hermes w Polsce

Tomasz Starus, Członek Zarządu w Euler Hermes
Tomasz Starus, członek zarządu Euler Hermes

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu 19 listopada 2021 r., jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Tomasza Starusa na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes – największego w Polsce towarzystwa ubezpieczeń należności.

Decyzję Komisji Nadzoru Finansowego przyjmuję z nieskrywaną radością, dumą, ale i dużą dozą pokory. Euler Hermes od blisko ćwierćwiecza współtworzy polską gospodarkę, zapewniając tysiącom firm bezpieczeństwo relacji handlowych. Jako część grupy Allianz każdego dnia podejmujemy nowe wyzwania na rzecz nowoczesnych usług finansowych – powiedział Tomasz Starus, CEO i Prezes Zarządu TU Euler Hermes w Polsce.

Tomasz Starus z Grupą Euler Hermes jest związany od 2000 roku. Zaczynał jako Specjalista ds. Ubezpieczeń Finansowych. W 2001 roku objął stanowisko Kierownika Zespołu w Biurze Oceny Ryzyka. Po trzech latach został powołany na Dyrektora Biura Oceny Ryzyka, odpowiedzialnego za monitoring portfela należności, sporządzanie analiz ekonomicznych oraz opracowanie i wprowadzenie modelu ratingowego dla polskich firm. W 2013 roku został powołany na członka Zarządu nadzorującego ocenę ryzyka kredytowego, szkody i odzyskiwanie należności. Przeprowadził zakończoną sukcesem transformację od manualnej oceny ryzyka w poszczególnych przypadkach do zbudowania sprawnego systemu opartego na Big Data, ze zdolnościami predykcyjnymi i aktualizującego w czasie rzeczywistym ocenę kredytową setek tysięcy przedsiębiorstw. Tomasz Starus współzarządzając działalnością Euler Hermes nadzorował również udaną ewolucję procesu wypłaty odszkodowań do modelu „claims first”, wyznaczającego rynkowy standard prostoty i szybkości uzyskiwania odszkodowania w ramach ubezpieczenia należności w Polsce.

Tomasz Starus od początku swojej pracy zawodowej – w 1998 roku jest związany z rynkiem ubezpieczeń należności. Jest absolwentem wydziału zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Executive MBA, prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i University of Illinois. Jako uczestnik licznych konferencji, inicjatyw branżowych i komentator ekonomiczny, aktywnie współtworzy rynek ubezpieczeń należności w Polsce i nadaje ton dyskusji o ryzyku w biznesie.