Trzeci dzień VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego

0
Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w KatowicachO czynnikach sprzyjających innowacyjności, cyfryzacji i digitalizacji Europy, inwestycjach w obszarze odnawialnych źródeł energii, reformach strukturalnych, doświadczeniach, obecnym kształcie i przyszłości Unii Europejskiej oraz wyzwaniach stojących m.in. przed europejskim i światowym górnictwem, hutnictwem i budownictwem dyskutowali uczestnicy ostatniego, trzeciego dnia VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress – EEC) w Katowicach.

– W Katowicach, w jednym miejscu, przed trzy dni odbyły się tysiące spotkań. Jesteśmy dumni, że Kongres daje impulsy do nowych projektów gospodarczych. VIII Europejski Kongres Gospodarczy był wyraźnie większy od poprzednich. To nas bardzo cieszy, bo pokazuje, że jest realna potrzeba, by spotykać się tutaj, w Katowicach, w czasie Kongresu. W tym roku gościliśmy 8 tys. uczestników i prawie dwa tysiące osób w części start-upowej. To największe tego typu wydarzenie w Europie Centralnej – powiedział, podsumowując ósmą edycję wydarzenia, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Trzeci dzień VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego rozpoczęto m.in. debatą nad cyfrową gospodarką Unii Europejskiej, w trakcie której mówiono o możliwych systemach wspierania procesów digitalizacji i cyfryzacji europejskiej gospodarki oraz o krajowych planach wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych na tle europejskiej agendy cyfrowej. W polemicznej dyskusji głos zabrał m.in. Günther H. Oettinger, komisarz UE ds. Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa.

Komisarz podkreślił rolę European Start-up Days, imprezy towarzyszącej VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego, na której zaprezentowało się ponad sto polskich start-upów, młodych firm technologicznych. Oettinger zaznaczył, że tak duży potencjał pomoże wspólnocie w nadrabianiu zaległości w stosunku do Stanów Zjednoczonych.

– Widzę ogromną energię młodych ludzi tworzących start-upy. Chciałbym tę energię wykorzystać do rozwoju, do realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej – powiedział w swym wystąpieniu przedstawiciel Komisji Europejskiej. Nawiązując do Start-Up Days Oettinger ocenił, że europejskie start-upy tworzą nową siłę gospodarki i zwiększają swój potencjał łącząc się w klastry. – Za 5-10 lat niektóre z obecnych start-upów staną się nowymi potęgami globalnymi. Istniejące technologie nie są dane na zawsze, wciąż powstają nowe i lepsze. Dlatego w przyszłości europejskie spółki mogą osiągnąć pozycje, na których dziś stoją Google, Facebook czy Uber – podsumował komisarz.

Günther H. Oettinger wziął także udział w briefingu prasowym, podczas którego wypowiedział się m.in. na temat perspektyw solidarności energetycznej w Europie, budowy europejskiego bezpieczeństwa energetycznego oraz podkreślił funkcję tranzytową Polski, związaną głównie z przesyłem gazu. Podkreślił, że pozytywnie postrzega perspektywę bezpieczeństwa energetycznego polski, ale wciąż należy pracować nad magazynowaniem energii i wydajnością energetyczną.

– Strategia bezpieczeństwa energetycznego UE powstaje, to trwający proces oparty o zasady solidarności, które nie są w żaden sposób zagrożone. Komisja Europejska pracuje, by osiągnąć rozwiązanie, które będzie korzystne dla wszystkich stron: dla przemysłu, dla krajów członkowskich – argumentował komisarz.

O doświadczeniach dotychczasowych kryzysów, reformach strukturalnych, polityce budżetowej i fiskalnej oraz przyszłości Unii Europejskiej rozmawiali eksperci podczas debaty pt. „Silna i spójna Unia Europejska”. W dyskusji uczestniczył gość specjalny Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i premier Łotwy.

Czytaj również:  Sukcesy polskich firm na zagranicznych rynkach – debata

– Polsce udało się przejść bez szwanku przez światowy kryzys finansowy. Jeśli chodzi o najbliższe lata także rysują się one dobrze. Spodziewamy się, że w latach 2016-2017 wzrost PKB Polski będzie wynosił 3,6-3,7 proc. przy średniej unijnej około 2 proc. W ostatnich latach Polska dokonała poważnego postępu w polityce fiskalnej – mówił Dombrovskis, nawiązując do zdjęcia z Polski przez Radę UE w 2015 r. procedury nadmiernego deficytu. Zwrócił jednak uwagę, że pojawiło się niebezpieczeństwo jego wzrostu. Dlatego konieczne jest zwiększenie dyscypliny finansowej. Namawiał także na powołanie w Polsce niezależnej rady fiskalnej.

– Polska jest jedynym krajem w UE, który takiej rady nie ma – powiedział na VIII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Unijny polityk przedstawił także przyjęty 18 maja 2016 tzw. pakiet wiosenny, w którym KE wydaje zalecenia gospodarcze dla poszczególnych krajów na okres najbliższych 12-18 miesięcy. Jego celem jest ożywienie wzrostu gospodarczego w Europie.

Trzeci dzień kongresowych debat dopełnił także rozpoczęte w trakcie dwóch poprzednich dni dyskusje. W ramach cyklu debat poświęconych branży energetycznej rozmawiano m.in. o uwarunkowaniach wdrażania jednolitego europejskiego rynku energii w świetle systemu handlu emisjami, relacjach na linii energetyka-górnictwo będących elementem polityki energetycznej, bezpieczeństwie energetycznym oraz nowych trendach w wytwarzaniu, przesyle i magazynowaniu energii.

Perspektywy rozwoju sektora górniczego, w ostatnim dniu VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, nakreślali w dedykowanej tej branży dyskusji m.in. Zygmunt Łukaszczyk, prezes Katowickiego Holdingu Węglowego i Krzysztof Szlaga, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanki.

– Wydobycie węgla w Polsce może być opłacalne i konkurencyjne. Warunkiem jest wykorzystanie nowych technologii, których polskie podmioty okołogórnicze są konkurencyjnym dostawcą oraz dostęp do dobrych złóż np. takich, jakie zamierzamy eksploatować w Orzeszu – zauważał podczas panelu Heinz Schernikau, prezes HMS Bergbau AG.

Paneliści biorący udział w sesji „Cyberbezpieczeństwo i infrastruktura krytyczna” najwięcej uwagi poświęcili ochronie newralgicznych elementów infrastruktury publicznej w obliczu narastających napięć politycznych, zmian klimatycznych i nasilenia aktywności internetowych grup przestępczych.

– Efektywna ochrona wymaga wiedzy i doświadczenia, a tych nabywa się dzięki wymianie informacji między operatorami infrastruktury krytycznej i dialogu z administracją. W obu przypadkach taka współpraca w Polsce jest niedoskonała – zauważył Jakub Bojanowski, partner z działu zarządzania ryzykiem w Deloitte.

Trzeciego dnia VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyło się także Forum Współpracy Gospodarczej Europa-Chiny. Podczas spotkania debatowano nad kwestiami transportu, logistyki i wymiany handlowej ze Wschodem. Dyskutowano także na tematy poświęcone finansom, inwestycjom i przemysłowi. Wydarzeniem towarzyszącym było także wręczenie nagród w konkursie Mieszkam-TU.eu – mądre pomysły na mądre miasto.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach
2016.05.19. KATOWICE,
VIII EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY EKG EEC
OTWARCIE POWITANIE GOSCI START IN POLAND
OGOLNE PUBLICZNOSCC
FOT. LUCJUSZ CYKARSKI
Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach
2016.05.18. KATOWICE,
VIII EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY EKG EEC
NZ.: SESJA OTWARCIA SPODEK
FOT JAN BAZYLISZEK