Standaryzacja facilities management – wytyczne i standardy RICS

0
Seweryna Afanasjew MRICS
Seweryna Afanasjew MRICS, członek zarządu RICS w Polsce

O strategicznej roli usług FM w zakresie wspierania i realizacji celów biznesowych i strategii firmy oraz potrzebie standaryzacji branży dyskutowali uczestnicy pierwszego spotkania Grupy Roboczej liderów dostawców usług facilities management.

W dniach 17-18 maja 2016 w podwarszawskim Serocku odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Roboczej liderów dostawców usług facilities management. Przedstawiciele 16 firm dyskutowali o profesjonalizacji i budowaniu wartości zawodu facility managera poprzez standaryzację działań w obszarze dostarczania usług oraz spójną promocję sektora. To historyczne spotkanie może okazać się przełomowym dla branży FM, która w obliczu ogromnego wzrostu zainteresowania jej profesjonalnymi usługami w ostatnich latach wymaga standaryzacji.

Spotkanie miało formę wykładów i prezentacji prowadzonych przez m. in. przedstawicieli organizacji branżowych w tym Sewerynę Afanasjew MRICS, członka zarządu RICS w Polsce; Bogdana Zasadę MRICS, członka zarządu IFMA Polska oraz Zbigniewa Mazurka, specjalistę w zakresie przygotowania i wdrożenia normy europejskiej FM, niezależnego konsultanta rynku FM.

Wykłady poszerzone zostały o wielogodzinne rozmowy z uczestniczącymi w spotkaniu przedstawicielami kadry zarządzającej firm z branży FM, zainteresowanymi szerzeniem wiedzy na temat dobrodziejstw, jakie niesie za sobą profesjonalizacja usług typu facility management. Dyskusję moderował Krzysztof Kogut, redaktor naczelny magazynu Real Estate Manager.

Seweryna Afanasjew MRICS, członek zarządu RICS w Polsce, przedstawiła uczestnikom najnowszy dokument dotyczący strategicznego facilities management RICS, opublikowany w polskiej wersji językowej w 2015 roku: „Globalne wytyczne RICS Strategiczny Facilities Management”. Publikacja zawiera wytyczne RICS na poziomie strategii, planowania, realizacji i weryfikacji usług facilities management; szczegółowo omawia funkcje zarządzania operacyjnego i technicznego, zarządzanie przestrzenią, zasobami ludzkimi i potencjałem organizacyjnym, a także zasobami technologicznymi, informacjami i danymi. Kluczowym elementem publikacji są załączniki prezentujące genezę usług facilities management oraz kluczowe definicje z tego obszaru.

– Wytyczne RICS Strategiczny Facilities Management podkreślają strategiczną rolę usług FM w zakresie wspierania i realizacji celów biznesowych i strategii firmy. Poprzez prezentację tego dokumentu mamy nadzieję na budowanie powszechnej świadomości, że facility management to coś więcej, niż tylko utrzymanie budyn­ków w należytym stanie i ich konserwacja. Jest to funkcja umożliwiająca organizacji skuteczniejsze realizowanie jej celów biznesowych. Strategiczne podejście do facility management pozwala na maksymalizację korzyści a miernikiem osiąganych rezultatów stają się jakość usług oraz stosunek wartości do ceny, nie zaś wyłącznie wysokość ponoszonych kosztów – przekonuje Seweryna Afanasjew MRICS, członek zarządu RICS w Polsce.

Czytaj również:  Liczba upadłości firm wyhamowała, ale to się zmieni

Seweryna Afanasjew zaprezentowała również zebranym raport „RICS Futures”, w którym opisane zostały wyniki badań prowadzonych przez RICS w 19 krajach świata w zakresie kluczowych czynników zmian w sektorze budownictwa i nieruchomości na świecie do roku 2030, począwszy od masowej urbanizacji i rozwoju rynku nieruchomości jako obszaru inwestycyjnego poprzez wzrost populacji klasy średniej i rozwoju „big data”.

W pierwszym spotkaniu Grupy Roboczej wzięli udział top menadżerowie z firm: SPIE Polska Sp. z o.o., FBSerwis S.A., Gegenbauer Polska Sp. z o.o., Bilfinger HSG, AB Facility/Grupa Kapitałowa Clar System S.A.,Facility Management Sp. z o.o., FIRST PFM Sp. z o.o., Innovative Facility Management Polska Sp. z o.o., Okin Facility PL Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o, Caverion Polska Sp. z o.o., OPM Sp. z o.o., Strabag Property and Facility Services Sp. z o.o., Dussmann Polska Sp. z o.o., Cofely Sp. z o.o., Veolia Industry Polska, Litwiniuk Property.

Odbyło się w ramach VI szkolenia z zarządzania i administracji obiektami komercyjnymi organizowanym przez magazyn Real Estate Manager.