Co trzecia firma obawia się ataków na dane w chmurze

technologia

Połowa przedsiębiorców korzystających na co dzień z rozwiązań chmurowych za największą zaletę narzędzia uznaje bezpieczeństwo. Jednak pozostaje druga połowa, która ma obawy. Najczęściej wskazywane to możliwość ataków zewnętrznych na zgromadzone dane (36%) oraz brak dostępu do informacji w przypadku awarii Internetu (25%) – wynika z raportu Onex Group „Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?”. W przypadku firm korzystających ze stacjonarnej infrastruktury IT, największy niepokój budzi możliwość utraty danych w momencie awarii (47% wskazań).

W porównaniu do ubiegłorocznej edycji badania, odsetek firm, które wskazują bezpieczeństwo chmury jako największą zaletę, wzrósł o prawie jedną trzecią. Taka dynamika pokazuje, że wraz z adaptacją, rośnie też świadomość zalet narzędzia. Nie zmienia to jednak faktu, że przedsiębiorcy, zarówno w Polsce, jak i na świecie, mają obawy związane z bezpieczeństwem rozwiązania. Wynika to zapewne z tego, że co chwilę dowiadujemy się o atakach mających na celu wyłudzenie danych. Warto jednak mieć świadomość, że chmura w wielu przypadkach oferuje lepsze zabezpieczenia niż te, które firma mogłaby zapewnić sobie w ramach stacjonarnej infrastruktury IT. Powód jest prosty. Odpowiedni system wymaga ogromnych nakładów finansowych, na co nie każda firma może sobie pozwolić. Natomiast decydując się na sprawdzonego partnera, wraz z usługą otrzymujemy zabezpieczenia na najwyższym poziomie – mówi Jakub Hryciuk, dyrektor zarządzający w Onex Group.

Obawy realne, ale czy uzasadnione?dane

Możliwość utraty danych poprzez ataki zewnętrzne to największa obawa, jaką mają przedsiębiorcy korzystający z chmury. Wskazuje na to ponad jedna trzecia przedstawicieli firm. Co czwarty za wadę rozwiązań chmurowych uznaje brak dostępu do danych w przypadku braku Internetu. Jeden na pięciu zapytanych wskazał natomiast, że obawia się łatwego dostępu osób trzecich do danych. Eksperci Onex Group zwracają jednak uwagę, że zarządzając w odpowiedni sposób tożsamością użytkowników, można w prosty sposób tworzyć wspólne systemy, ale z różnymi poziomami dostępu. To niweluje w znaczącym stopniu zagrożenie związane z dostępem osób trzecich. Zaledwie 13% przedsiębiorców ma obawy związane z poufnością przechowywanych danych, a 2% nie ufa stabilności usługi.

Chmura czy stacjonarna infrastruktura IT?

dane2

Obawy dotyczące chmury różnią się od tych, które dotyczą stacjonarnej infrastruktury IT. W przypadku drugiego rozwiązania największy niepokój firm budzi możliwość utraty danych ze względu na awarię (47%). Biorąc pod uwagę wielkość podmiotu, na takie zagrożenie częściej wskazują małe firmy (zatrudniające do 49 osób), wśród których już co druga obawia się awarii. W średnich firmach (50-249 pracowników) ten odsetek jest niższy i wynosi 37%. Różnica wynika zapewne z tego, że im większa firma, tym lepsze zabezpieczenia, również w przypadku awarii. – To kolejny argument za tym, aby jednak stawiać na rozwiązania chmurowe. Bez względu na rozmiar firmy, oferowane są zawsze te same standardy. Oczywiście funkcjonalności mogą zostać dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa, ale każdorazowo rozwiązanie ma takie same zabezpieczenia. A to oznacza, że już za niewielkie pieniądze, nawet najmniejsza firma, ma dostęp do korporacyjnych standardów – mówi Rafał Suchożebrski, dyrektor sprzedaży Onex Group.

Na drugim miejscu zagrożeń wynikających z korzystania ze stacjonarnej infrastruktury IT wskazywany jest możliwy wyciek informacji (18%), na trzecim łatwy dostęp osób nieuprawnionych do danych (15%). W przypadku tego ostatniego argumentu obawy są mniejsze niż w przypadku rozwiązań chmurowych – łatwego dostępu osób trzecich obawia się już co piąty przedsiębiorca korzystający z chmury.

Co dziesiąty przedsiębiorca korzystający ze stacjonarnej infrastruktury IT zdaje sobie sprawę, że zabezpieczenia w firmie mogą nie być wystarczające, a 7% nie ufa osobom obsługującym infrastrukturę. W przypadku rozwiązań chmurowych oba argumenty nie mają zastosowania.

Metodologia:

Badanie „Chmura w MŚP 2017. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?” zostało przeprowadzone przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na zlecenie Onex Group na próbie 205 przedsiębiorców z sektora MŚP. Wśród respondentów znaleźli się m.in. administratorzy IT, właściciele firm, specjaliści IT. Badanie zostało zrealizowane za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI w lutym 2017 roku.