Tylko 20 proc. młodych innowacyjnych firm jest finansowanych ze środków prywatnych. To dziesięciokrotnie mniej niż w innych krajach europejskich

0

Liczba start-upów w Polsce rośnie, ale od trzech lat utrzymuje się poniżej 3 tys. – wynika z raportu ExMetrix „Przedsięwzięcia w fazie start-up oraz nakłady na badania i rozwój – sytuacja w Polsce i na świecie” przygotowanego na zlecenie Zespołu Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT. Pod względem nakładów na badania i rozwój znacznie odbiegamy od europejskiego rynku. Najlepsza sytuacja panuje w Danii oraz Luksemburgu, gdzie w przedsięwzięcia rozwijające się angażowanych jest ponaddziesięć razy więcej kapitałów venture niż w Polsce. Ponadto koszty założenia start-upu są u nas cztery razy wyższe niż w innych krajach bałtyckich. Prezentując raport, ZUT NOT chce zaprosić start-upy do udziału w konkursie Laur Innowacyjności 2018, który promuje innowacyjne produkty, technologie i usługi.

ExMetrix zwraca uwagę na fakt, że pod względem finansowania start-upów w początkowej fazie Polska odbiega od rynku europejskiego.

– W Polsce ok. 20 proc. środków pochodzi od inwestorów prywatnych, natomiast aż 80 proc. ze środków publicznych. W Europie ta proporcja jest zupełnie inna. Jest to związane m.in. z polskim stanem prawnym, który nie motywuje osób prywatnych do inwestowania poprzez fundusze VC w tego typu przedsięwzięcia ze względu na podwójne opodatkowanie. Dopóki ono nie zniknie, inwestorzy będą woleli inwestować na rynku forex czy w nieruchomości –mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Ryszard Łukoś, autor raportu „Przedsięwzięcia w fazie start-up oraz nakłady na badania i rozwój – sytuacja w Polsce i na świecie”, ekspert ExMetrix.

– Podstawowy problem to finansowanie start-upów w Polsce, dlatego że małe przedsiębiorstwa z dobrymi pomysłami mają problem z pozyskaniem godziwych środków, które można potem realnie wykorzystać na finansowanie działalności. Drugi problem to wsparcie merytoryczne, chodzi m.in. o korelację start-upy kontra uczelnie czy inne zespoły eksperckie – mówi Tomasz Karwat, prezes Zespołu Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT.

Jak wynika z danych ExMetrix, koszty procedur związanych z założeniem start-upu w Polsce nieznacznie spadły w porównaniu z ubiegłym rokiem (o 0,1 pkt proc.), ale wciąż pozostają znacznie wyższe niż w regionie Europy Centralnej i innych państwach nadbałtyckich.

Czytaj również:  Nowe technologie zrewolucjonizują handel. Większość sklepów planuje inwestycje w innowacyjne rozwiązania

– W fazie początkowej działania start-upu ponoszone są pewne koszty związane z procedurami, które są niezbędne, aby założyć tego typu przedsięwzięcie w danym kraju. W oczy rzuca się ogromna dysproporcja między Polską a krajami bałtyckimi, ale również np. Białorusią. W Polsce te koszty wynoszą około 1 500 dolarów, podczas gdy w innych krajach regionu są kilkukrotnie niższe i wynoszą około 200–300 dolarów – mówi Ryszard Łukoś.

W działalności start-upów przeważa model B2B (57 proc.), co sugeruje, że impulsem do zakładania takich przedsięwzięć jest rynek tworzony przez duże firmy. Istotnym czynnikiem rozwoju jest też ekspansja zagraniczna – te start-upy, które eksportują swoje produkty i usługi, są większe i rosną znacznie szybciej.