Ukraińcy coraz częściej pracują jako opiekunowie oraz nauczyciele

Krzysztof Inglot

W opiece zdrowotnej i pomocy społecznej widać największy boom na pracowników z Ukrainy. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podsumowujących 2017 rok wynika, że wzrost rok do roku wyniósł aż 114%. Więcej obywateli Ukrainy znajdziemy też w szkołach (20% wzrost rok do roku) oraz w kulturze (37% wzrost). Eksperci Personnel Service podkreślają, że w kolejnych latach Ukraińcy coraz częściej będą zajmowali stanowiska we wskazanych branżach, zwłaszcza, że część z nich to tzw. zawody przyszłości. Mniejszy popyt na Ukraińców widać za to w gospodarstwach domowych.

Przyzwyczailiśmy się do tego, że pracownicy z Ukrainy wypełniają luki kadrowe w takich sektorach rynku, jak przemysł, produkcja czy budownictwo. To oczywiście nadal aktualne, coraz częściej jednak poszukujemy wśród Ukraińców nauczycieli, pielęgniarek czy opiekunów osób starszych. I szczególnie w tej ostatniej kategorii, możemy założyć, że trend zatrudniania Ukraińców będzie zdecydowanie rosnący. Opieka zdrowotna nad osobami starszymi, to ze względu na trendy demograficzne, wzrostowy segment rynku – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.

Opieka nad młodszymi i starszymi, ale też kultura

W porównaniu rok do roku największy wzrost zapotrzebowania na pracowników z Ukrainy odnotowano w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej – liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obywatelom tego kraju wzrosła o 114%, z niecałych 1 724 osób w 2016 roku do aż 3 690 w 2017 roku. W działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją wzrost wyniósł 37% – z 2 037 w 2016 roku do prawie 2 792 osób w 2017 roku. Natomiast w edukacji pracuje o 20% Ukraińców więcej niż rok wcześniej (1 711 w 2016 vs. 2 059 w 2017). Warto jednak pamiętać, że pracodawcy ze wskazanych branż składają łącznie zaledwie 0,6% wszystkich oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Ukrainy.

Z zestawienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2017 roku prawie połowę oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy Ukraińcom złożyły agencje zatrudnienia. Następnie o Ukraińców starali się przedsiębiorcy z branż rolniczej, przetwórstwa przemysłowego i budownictwa. Jednak to nie w tych sektorach rynku widać największe wzrosty, a właśnie m.in. w opiece zdrowotnej. To wskazuje na pewną zmianę, która się dokonuje. Po pracowników z Ukrainy coraz częściej będziemy sięgać nie tylko na stanowiska niższego szczebla, ale też w branżach przyszłościowych związanych właśnie z opieką nad osobami starszymi czy edukacją najmłodszych pokoleń – mówi Krzysztof Inglot.

Gospodarstwa domowe notują zniżki

Spadek zainteresowania pracownikami z Ukrainy widać w segmencie gospodarstw domowych. W tej branży zatrudnia się o 29% obywateli zza wschodniej granicy mniej niż rok wcześniej. Jak wskazują eksperci Personnel Service, bezpośrednim powodem takiego stanu rzeczy jest wyrównanie się poziomu wynagrodzeń Polaków i Ukraińców. A w takiej sytuacji wiele rodzin skłania się ku zatrudnieniu osoby z Polski, bo w takiej sytuacji nie występuje bariera językowa.