Ukraińskie i polskie firmy spotkały się w ŁSSE. W tle współpraca gospodarcza

Re_enter Ukraine w Łódzkiej SSE
Re_enter Ukraine w Łódzkiej SSE

Temat odbudowy Ukrainy zdominował kolejne spotkanie z cyklu Re_Enter w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Re_enter to program, który strefa uruchomiła, żeby wspierać polski eksport. Raz na kwartał w siedzibie Łódzkiej Strefy odbywa się wydarzenie, na którym eksperci, praktycy, przedstawiciele biznesu rozkładają na czynniki pierwsze zagraniczny rynek. 13 października zajmowali się rynkiem ukraińskim.

Wydarzenie Re_Enter Ukraine rozpoczęło się od wystąpienia ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy, który mówił o zaangażowaniu polskich firm w odbudowę Ukrainy po wojnie.

Ukraina jest dla Polski ważnym parterem gospodarczym, podobnie jak Polska dla Ukrainy. Rodzimi przedsiębiorcy są zainteresowani współpracą  z Ukrainą. Świadczą o tym między innymi bardzo dobre dane o naszej wymiany handlowej. Pomimo wojny notujemy duże wzrosty w eksporcie i imporcie, a nasze relacje od dawna nie były tak dobre, a kontakty tak intensywne. Wierzymy, że nasza współpraca dalej będzie się tak dobrze rozwijać. Bardzo dobre relacje międzyludzkie są szansą na nawiązanie nowych pozytywnych relacji biznesowych – poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

 – Biorąc pod uwagę relacje międzyludzkie, bliskość geograficzną i dotychczasowe doświadczenia na rynku ukraińskim jesteśmy przekonani, że polscy przedsiębiorcy będą niezawodnym, sprawdzonym partnerem dla strony ukraińskiej, jeśli chodzi o przedsięwzięcia dotyczące odbudowy Ukrainy – dodał minister.

Ukraina od zawsze była, jest i będzie naturalnym partnerem gospodarczym dla Polski. W tym szczególnym czasie i warunkach więź między narodami, rynkami, gospodarkami jeszcze bardziej się zacieśnia. Firmy z Ukrainy szukają możliwości inwestowania w Polsce, czego dobry przykładem jest firma Nowopak, która podjęła decyzję o zlokalizowaniu inwestycji w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i skorzystaniu z pomocy publicznej jaką oferuje ŁSSE. Ukraiński inwestor o rozszerzeniu działalności na rynek polski myślał od dłuższego czasu, natomiast wojna przyspieszyła tę decyzję. Zakład główny jest położony zaledwie kilka kilometrów od granicy z Rosją i prowadzenie działalności w obecnej sytuacji jest bardzo utrudnione. Dlatego Nowopak inwestuje ponad 20 mln zł w halę produkcyjną w Ozorkowie, w której będzie wytwarzał opakowania metalowe – różnego rodzaju pojemniki wykorzystywane w branżach: chemicznej, kosmetycznej, budowlanej, spożywczej. Podczas wydarzenia firma ukraińska odebrała oficjalną decyzję z rąk ministra Waldemara Budy i zarządu ŁSSE.Nowopak pierwszy ukraiński inwestor w ŁSSE

W Łódzkiej Strefie podejmujemy szereg działań wspierających polskie firmy, m. in. pomagamy przełamać bariery eksportowe. Do tematu rynku ukraińskiego przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu. Zebraliśmy w jednym miejscu przedsiębiorców, przedstawicieli rządu, izby gospodarcze, PAIH, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz współpracy gospodarczej między Polską i Ukrainą, czyli ekspertów i praktyków z kompetencjami do budowania mostów biznesowych między naszymi krajami. Mamy już pierwsze sukcesy w zacieśnianiu relacji biznesowych, czego dowodem jest pierwszy w Łódzkiej Strefie inwestor z Ukrainy – mówi Marek Michalik, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Oprócz części czysto merytorycznej, gdzie można było zasięgnąć wiedzy na temat twardych danych o wymianie handlowej między krajami, przepisach jakie obowiązują przedsiębiorców działających na terenie Ukrainy była też część praktyczna – wiedzą podzieliły się firmy, które działają w Ukrainie od wielu lat. Na konkretnych przykładach wyjaśniały jak stawiać pierwsze kroki na rynku Ukraińskim. Wydarzenie zakończył pierwszy w Łódzkiej SSE Polsko-Ukraiński Business Mixer, czyli krótkie spotkania biznesowe przy okrągłych stołach gdzie usiadły polskie i ukraińskie firmy by szukać przestrzeni do współpracy. W takim bezpośrednim networkingu wzięło udział blisko 100 przedstawicieli firm polskich, ukraińskich i instytucji z otoczenia biznesu.

Jesteśmy obecnie czymś więcej niż strefą ekonomiczną. Jesteśmy ekosystemem biznesowym łączącym ludzi, biznes, ekspertów, pomysły, technologie, pomoc publiczną. Budujemy technologiczne mosty miedzy Polską a światem w programie Re_source gdzie pozyskujemy zagraniczne startupy do Polski. Przyciągamy zagraniczne zaawansowane technologicznie inwestycje, jak np. fabryka pomp ciepła firmy Daikin. Odpowiadamy na realne potrzeby przedsiębiorców, m. in. przekazaliśmy ponad 5 mln zł do polskich firm na szkolenia pracowników z Ukrainy. Tworzymy optymalne warunki do rozwoju biznesu, czego potwierdzeniem jest tegoroczny najlepszy wynik inwestycyjny wśród wszystkich stref ekonomicznych w Polsce – mówi Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Polska już od dawna jest jednym z najlepszych miejsc do rozwijania biznesu dla firm ukraińskich. Polska stworzyła wielopoziomowy ekosystem inwestycyjny, czyli ciągły rozwój gospodarczy kraju, promowanie inwestycji przez państwo, warszawska giełda papierów wartościowych i wiele innych mechanizmów, to wszystko działa bardzo sprawnie. W branży farmaceutycznej, której jesteśmy przedstawicielami ważne są inwestycje i nowe technologie. W Polsce jest dużo startupów, które tworzą potencjał do rozwoju. Patrzymy w kierunku Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ponieważ jest to bardzo dobrze działający organizm, z instrumentami wsparcia dla firm, otwarty na inwestorów i region branży farmaceutycznej i biotechnologicznej – mówi Oleg Syarkowycz, członek rady nadzorczej Farmak, największego koncernu farmaceutycznego w Ukrainie.

Spotkania o eksporcie z cyklu Re_enter odbywają się w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego 22G w Łodzi raz na kwartał.