Ulga na działalność badawczo-rozwojową B+R – Odlicz nawet 50% kosztów

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje regulacja umożliwiająca podatnikom osiąganie znacznych oszczędności podatkowych – ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Podmioty uprawnione do ulgi B+R to nie tylko wielkie koncerny prowadzące rozbudowaną działalność w zakresie badań i rozwoju przy użyciu laboratoriów i zatrudniające rzeszę pracowników naukowych.

Z ulgi B+R może skorzystać każdy przedsiębiorca dokonujący innowacji w zakresie produkowanych wyrobów i świadczonych usług (np. firmy produkujące różnego rodzaju maszyny i urządzenia, firmy kosmetyczne, twórcy oprogramowania, firmy z branży spożywczej) – mówi w rozmowie z MarketNews24 Anna Turska, doradca podatkowy z kancelarii Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o. – Najważniejsza korzyść związana z implementacją ulgi B+R to możliwość dodatkowego obniżenia podstawy opodatkowania nawet o 50% wartości poniesionych wydatków na działalność B+R.

Oznacza to, że efektywna oszczędność podatkowa z tego tytułu może wynieść 9,5% wartości wydatków na B+R. Przykład: ponosząc koszt w zakresie działalności B+R w wysokości 100 zł, kwota zaoszczędzonego podatku może wynieść 9,5 zł.

Wydatki uprawniające do skorzystania z ulgi B+R to tzw. koszty kwalifikowane, które obejmują:

  • wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac B+R oraz ZUS opłacany przez pracodawcę,
  • koszty materiałów i surowców wykorzystywanych do prac B+R,
  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNiP wykorzystywanych do prac B+R,
  • wydatki na ekspertyzy i usługi doradcze jednostek naukowych,
  • koszty korzystania z aparatury naukowo badawczej,
  • koszty związane z uzyskaniem patentu i praw pokrewnych.

Odliczenie dotyczące wynagrodzeń pracowniczych i ZUS wynosi dla wszystkich firm 50% wartości wydatków. Pozostałe koszty B+R obniżą podstawę opodatkowania o 50% w przypadku Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) oraz o 30% w pozostałych przypadkach.