Ulgi podatkowe – co warto o nich wiedzieć?

podatki

W deklaracji składanej w 2023 roku obejmującej przychody za 2022 rok można zastosować kilka nowych ulg. Wiele z nich jest skierowanych do przedsiębiorców, a więc między innymi podatników, którzy składają deklarację PIT-36.

Pamiętajmy jednak, że sama możliwość obniżenia kwoty należnego podatku nie jest niczym nowym, ponieważ rozwiązania takie przewidziane są już w ustawie z 1991 roku. Sprawdź, z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać, rozliczając deklarację za 2022 rok i komu przysługują poszczególne odliczenia.

Ulga prorodzinna 

Jedną z najczęściej stosowanych przez podatników ulg, bez wątpienia jest ulga prorodzinna, nazywana również ulgą na dziecko. Żeby z niej skorzystać, należy dołączyć do deklaracji (na przykład w usłudze Twój e-PIT) akty urodzenia dzieci lub dokumenty potwierdzające prawo opieki nad nimi. Uwzględnia się ją w załączniku PIT-0 do deklaracji PIT-36 oraz PIT-37.

Ulga prorodzinna nie przysługuje jednak podatnikom rozliczającym się na formularzu PIT-28 i PIT-36L. Jej wysokość jest uzależniona od liczby dzieci, które wychowuje podatnik i wynosi 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, 2000,04 zł na trzecie dziecko, a 2700 zł na czwarte i kolejne.

Ulga na internet

Kolejną, dość często wykorzystywaną ulgą, jest ulga na internet. Polega ona na tym, że podatnik w dwóch latach następujących bezpośrednio po sobie może odliczyć koszty internetu w wysokości do 760 zł. Oczywiście w tym przypadku wydatki takie należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami, tj. fakturami od dostawcy.

Z tej ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się z Urzędem Skarbowym za pomocą deklaracji PIT-28, PIT-36 i PIT 37. Wówczas należy ją wykazać na załączniku PIT-O.

Ulga na robotyzację

Wśród nowych ulg, które obowiązują w przypadku rozliczania deklaracji za rok podatkowy 2022, można wymienić ulgę na robotyzację. W jej ramach można odliczyć wszelkie wydatki na urządzenia peryferyjne, maszyny czy roboty. Z odliczenia takiego można skorzystać już w roku poniesienia wydatków lub w jednym z kolejnych sześciu następujących po nim lat.

Co więcej, podatnik ma prawo do rozliczenia 100% danej kwoty. Ulga na robotyzację przysługuje osobom, które rozliczają się na formularzu PIT-36 oraz PIT-36L.

Ulga na marketing produktu i stworzenie nowego produktu

W 2022 roku pojawiła się możliwość odliczenia maksymalnie 1 000 000 zł w związku z wydatkami poniesionymi na marketing. Oczywiście koszty takie należy odpowiednio udokumentować fakturami. Rozwiązanie to dostępne jest dla osób rozliczających się na druku PIT-36 i PIT-36L.

Podatnicy, którzy wypełniają takie deklaracje, mogą skorzystać również z kolejnej nowej ulgi, tym razem na stworzenie nowego produktu. W jej ramach mają możliwość odliczenia 30% kwoty wydanej na produkcję próbną nowego wyrobu i wprowadzenie go na rynek. W tym przypadku występuje jednak limit 10% dochodu działalności.

Ulga na związki zawodowe i sponsoringowa

Kolejnym nowym odliczeniem, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy, jest ulga na związki zawodowe w wysokości 500 zł składek rocznie. Przysługuje ona osobom rozliczającym się na druku PIT-28, PIT-36 i PIT-36L.

Nowym odliczeniem jest także ulga sponsoringowa na sport, kulturę i szkolnictwo wyższe. W jej ramach podatnicy składający PIT-36 i PIT-36L mogą odliczyć 50% kosztów poniesionych na tę działalność, jednak nie więcej niż wynosi dochód z działalności.

Ulga na złe długi

Podatnicy, którzy rozliczają się z fiskusem, wykorzystując w tym celu druki PIT-28, PIT-36 i PIT-36L, mogą odliczyć wartość niespłaconych należności, które zwiększyły przychód podatkowy. Żeby móc korzystać z tego rozwiązania powinien jednak upłynąć termin 90 dni od terminu zapłaty na fakturze. Do rozliczenia takiego należy posiadać umowę lub fakturę, która będzie potwierdzeniem prawa do ulgi.

Ulga termomodernizacyjna i na zabytki

Osoby, które składają deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-28, mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w wysokości do 53 000 zł. Można o nią wnioskować w ciągu sześciu lat od momentu poniesienia pierwszych kosztów.

Ulga na zabytki potocznie nazywana „Pałacyk Plus” pozwala z kolei na odliczenie maksymalnie 50% wydatków poniesionych w związku z zakupem zabytkowego obiektu o wartości maksymalnej 500 000 zł. Z odliczenia takiego mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się na deklaracji PIT-36, PIT-36L oraz PIT-37 i PIT-28.

To jednak nie wszystkie obecnie dostępne preferencje. Na uwagę osób, które prowadzą swoją własną działalność gospodarczą, zasługuje również ulga na inwestycje w spółkę alternatywną, badania i rozwój oraz terminal płatniczy.