UOKiK: zgoda na koncentrację Maspex i Agros Nova

Maspex

UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Maspex kontroli nad Agros-Nova. Po dokonaniu koncentracji udziały przejmującej spółki nie wzrosną na tyle, aby mogła działać niezależnie od konkurentów, kontrahentów i konsumentów

W wyniku transakcji Maspex ma nabyć do 100 proc. udziałów Agros-Nova i przejąć bezpośrednią kontrolę nad spółką oraz jej podmiotami zależnymi. Maspex stoi na czele grupy kapitałowej, której głównym przedmiotem działalności jest produkcja i przetwórstwo produktów spożywczych, m.in.  soków, nektarów, napojów niegazowanych, energetycznych, makaronów, wyrobów zbożowych, sosów, dań gotowych, słodyczy i suplementów diety. Z kolei Agros-Nova Agros-Nova prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży przetworów owocowo-warzywnych, w szczególności soków, nektarów, napojów niegazowanych, dżemów, konfitur, powideł, żurawiny, koncentratu pomidorowego, keczupów, owoców konserwowych, przetworów warzywnych marynowanych, zup, sosów i dań gotowych.

W trakcie postępowania Urząd wystąpił do konkurentów uczestników koncentracji, działających na rynku wprowadzania do obrotu  soków, napojów gazowanych i nektarów o dodatkowe informacje  dotyczące m.in. wielkości produkcji i sprzedaży w ostatnich latach oraz o ich ocenę koncentracji.

Analiza UOKiK wykazała, że koncentracja będzie miała największy wpływ na krajowe rynki wprowadzania do obrotu soków, napojów gazowanych i nektarów, sosów gotowych i dżemów. W pierwszym przypadku siła uczestników transakcji wynika przede wszystkim z pozycji Maspexu (marki: Tymbark, Caprio i Kubuś). Koncentracja nie zmieni jednak znacząco struktury tego rynku, ponieważ udziały Agros-Nova w nim są niewielkie, a przejmujący będzie nadal spotykał się z konkurencją ze strony innych przedsiębiorców, m.in. Coca-Coli, Hortexu, czy Żywca-Zdroju. Co istotne, koncentracja dotyczy przejęcia jedynie marek soków, nektarów i napojów niegazowanych Dr Witt, Tarczyn i Włocławek, natomiast pozostałe: Garden, Pysio i Fortuna nie są objęte tą koncentracją.

Konkurencja nie zostanie naruszona również na rynku sosów gotowych. W tym przypadku udział Maspex (marka Lubella) będzie wynikał przede wszystkim z dotychczasowej pozycji Agros-Nova (marka Łowicz), ponadto  spółka będzie musiała rywalizować z innymi przedsiębiorcami, m.in. Heinz i Unilever. Podobna sytuacja będzie na rynku dżemów, gdzie silną pozycje rynkowa posiada jedynie Agros-Nova. Po koncentracji Maspex nie osiągnie pozycji dominującej, a jego najważniejszym konkurentem będzie spółka Stovit.