Urlop wypoczynkowy – kiedy pracownikowi przysługuje 26 dni wolnych?

urlop

Kodeks pracy reguluje zarówno prawa i obowiązki pracownika, jak i pracodawcy. Pracownik uzyskuje niezbywalne prawo do urlopu wypoczynkowego a pracodawca obowiązek jego udzielenia. Urlop ten ma na celu regenerację sił po pracy. Kto może skorzystać z urlopu wypoczynkowego? Jak go udzielić? Co musisz o nim wiedzieć? W tym artykule rozwiejemy najczęstsze pytania w tym zakresie.

Kto może skorzystać z urlopu wypoczynkowego?

Zgodnie z Kodeksem pracy z urlopu wypoczynkowego może skorzystać każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. To coroczne, nieprzerwane, płatne świadczenie, którego pracownik nie może się zrzec ani przenieść na osobę trzecią. 

Urlop wypoczynkowy ma pozwolić na odpoczynek, regenerację sił fizycznych, a także psychicznych. Natomiast Ty jako pracodawca masz obowiązek udzielić urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. A do 30 września następnego roku – urlopu niewykorzystanego za rok poprzedni. 

Co więcej, w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, ogłoszonego z powodu COVID-19 (przedłużonego do dnia 31.03.2023 r.), możesz udzielić pracownikowi zaległego urlopu niewykorzystanego w poprzednich latach w wymiarze do 30 dni, w terminie przez siebie ustalonym bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopu. Pracownik powinien go wykorzystać.

Jak udzielić urlopu wypoczynkowego?

Pracownik chcący skorzystać z przysługującego mu prawa do urlopu powinien zgłosić się do Ciebie, jako pracodawcy, lub bezpośredniego przełożonego z pisemnym wnioskiem o urlop wypoczynkowy. 

Samo złożenie wniosku nie jest równoznaczne ze zgodą na nieobecność w podanym terminie. To od Ciebie jako pracodawcy, lub bezpośredniego przełożonego, zależy, czy pracownik taką akceptację uzyska. Zgodę wyrażasz dopiero, podpisując się na wniosku urlopowym. 

Kiedy pracownikowi przysługuje wymiar 26 dni urlopu?

Długość urlopu wypoczynkowego uzależniona jest od wymiaru urlopu, jaki przysługuje danemu pracownikowi –  wpływa na niego tzw. staż pracy.

Art. 154 § 1 Kodeksu pracy mówi, że wymiar urlopu wynosi:

  • 20 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat),
  • 26 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat).

Do stażu pracy wliczają się również okresy nauki zakończone odpowiednim świadectwem, zaświadczeniem bądź dyplomem.

W momencie gdy pracownik przedłoży Ci dokument ukończenia na przykład licencjatu, to do stażu pracy musisz wliczyć mu 8 lat.

W dalszym ciągu ten temat brzmi niejasno? Dowiedz się więcej o tym, co charakteryzuje urlop wypoczynkowy na Firmove. Portal przedstawia szczegóły dotyczące świadczenia i np. tego, co wlicza się do stażu pracy, jak udzielanie urlopu wygląda w praktyce i jak obliczyć wynagrodzenie za urlop.

Nabycie prawa do wymiaru 26 dni w trakcie roku kalendarzowego

Jak mówi art. 158 Kodeksu pracy pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający. W momencie osiągnięcia przez niego 10-letniego stażu pracy należy więc uzupełnić urlop pracownika o 6 dni.

Urlop proporcjonalny a nabycie prawa do wymiaru 26 dni w trakcie roku

W sytuacji, gdy zatrudniasz pracownika w ciągu roku kalendarzowego, musisz ustalić proporcjonalny wymiar urlopu. Jeżeli w trakcie roku osiągnie 10-letni staż, uwzględniasz wyższy wymiar.

Pamiętaj, że Kodeks pracy gwarantuje niezbywalne prawo do urlopu wypoczynkowego, dzięki któremu pracownik może zredukować stres i skorzystać z odpoczynku od pracy. Pracodawca jest zobowiązany do obliczenia wymiaru i udzielania urlopu zgodnie z obowiązującym prawem.