VARSAV Game Studios podpisał umowę z NCBR

gra gry gaming

Blisko 4 miliony złotych dofinansowania od NCBR otrzymał VARSAV Game Studios na rozwój technologii QUADRIMA w ramach programu “Szybka ścieżka dla Mazowsza”. Całkowita wartość projektu umożliwiającego tworzenie interaktywnych animacji zwierząt wynosi ponad 5,2 miliona złotych.

Kwota dofinansowania stanowi 74% łącznych wydatków na QUADRIMĘ. Pozostałą sumę VARSAV Game Studios finansuje ze środków własnych. Technologia pozwoli spółce na automatyzację tworzenia wszystkich animacji związanych ze zwierzętami, które pojawią się w przyszłych grach GK VARSAV Game Studios. Oznacza to, że po sfinalizowaniu projektu, wytworzony system nie tylko zwiększy jakość animacji w produkcjach, ale również znacznie skróci czas oraz zmniejszy koszty powstania kolejnych tytułów.

Cieszę się niezmiernie, że po roku oczekiwań udało się wreszcie podpisać wniosek o dofinansowanie projektu Quadrima. System ten, po jego wykonaniu, przyczyni się do znacznego zwiększenia jakości, a jednocześnie istotnie obniży koszt tworzenia interaktywnych animacji, przede wszystkim zwierząt (ale także ludzi) w naszych kolejnych produkcjach. Prace nad systemem trwają od dłuższego czasu i już na tym etapie są widoczne bardzo pozytywne efekty – komentuje Łukasz Rosiński, prezes VARSAV Game Studios.

Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2022 roku, jednak część elementów systemu QUADRIMA już teraz jest implementowana do kolejnego dużego projektu spółki – gry o nazwie kodowej Aria. Oznacza to, że pierwsze efekty prac nad dofinansowanym projektem będą widoczne jeszcze w tym roku – gdy tylko rozpoczną się działania marketingowe związane z tytułem.

– Dzięki otrzymaniu dofinansowania i fizycznej wypłacie pierwszych zaliczek, działania nad systemem finalnie nabiorą tempa. Powinno to w znaczący sposób wpłynąć nad wszystkie prace związane z naszym kolejnym dużym projektem – Arią. Część elementów Quadrimy chcemy wykorzystać jeszcze w tym roku przy tworzeniu materiałów do oficjalnej zapowiedzi projektu Aria – kończy prezes GK VARSAV Game Studios, Łukasz Rosiński.