Velvet CARE rozbudowuje zakład papierniczy w Kluczach. Wartość inwestycji to 363,5 mln zł

widok na zakłąd produkcyjny Velvet CARE w Kluczach
Widok na zakłąd produkcyjny Velvet CARE w Kluczach

Firma Velvet CARE, lider w Polsce oraz regionie Europy Środkowej w branży celulozowych produktów higienicznych, o obrotach szacowanych w roku 2023 na 1,5 mld pln, poinformowała o planowanej znaczącej rozbudowie i dalszej automatyzacji zakładu papierniczego w Kluczach. Do końca marca 2026 roku moce wytwórcze fabryki wzrosną o ponad 30 proc., czyli o 60 tys. ton rocznie do poziomu 210 tys. ton, a powierzchnia budynków zwiększy się do poziomu około 115 tys. m2.

Wartość inwestycji to 363,5 mln pln. Zarząd firmy podpisał kolejną umowę z Krakowskim Parkiem Technologicznym obejmującą strategiczne inwestycje w dalszy rozwój fabryki w Kluczach. Już dziś jest ona jednym z najbardziej nowoczesnych zakładów branży papierniczej w Europie.

Plany inwestycyjne obejmują przede wszystkim budowę kolejnej nowoczesnej maszyny papierniczej MP9. Jest to spektakularne wydarzenie – to już trzecia tego typu inwestycja, którą Velvet CARE realizuje w ciągu ostatnich 6 lat! Aby zapewnić odpowiednią powierzchnię magazynową dla znacząco zwiększającej się mocy wytwórczej, projekt inwestycyjny zakłada także budowę nowoczesnego automatycznego magazynu wyrobów gotowych na minimum 40 tys. miejsc paletowych. Poza tym planowana jest także rozbudowa systemu automatycznego podawania palet i wyposażenie hal przetwórczych w instalację klimatyzacji. Powstaną także dwa nowe biurowce. Inwestycje będą zintegrowane z istniejącą infrastrukturą zakładu obejmującą obecnie 3 maszyny papiernicze, 4 magazyny i 17 linii przetwórczych, na których produkowane są papiery toaletowe, ręczniki papierowe oraz chusteczki. Moce wytwórcze zakładu wynoszą obecnie około 150 tys. ton bibułki rocznie.

Dzięki inwestycjom w nowe maszyny i urządzenia, automatyzację i rozwój procesów magazynowych, nie tylko wzrośnie skala, ale również po raz kolejny poprawi się efektywność produkcji zakładu. Nowe inwestycje to już 3. wspólny projekt prowadzony wraz z Krakowskim Parkiem Technologicznym w ramach Krakowskiej Specjalnej Strefy Inwestycyjnej. Warto podkreślić, że planowane inwestycje zostały opracowane z troską o środowisko, co jest zgodne z ogłoszoną Eco Agendą firmy, jak również z jej strategią w zakresie ESG. Uwzględniają one nowoczesne, energooszczędne technologie ograniczające wpływ działalności zakładu na środowisko. Zarówno urządzenia, jak i rozwiązania
techniczne efektywnie wykorzystują energię, zapewniają minimalne zużycie wody, materiałów i gazu w trosce o racjonalne korzystanie z surowców i dążąc do realizacji założeń modelu gospodarki obiegu zamkniętego.

Warto wspomnieć, że inwestycje w zakład papierniczy w Kluczach staną się również impulsem do rozwoju i aktywizacji gospodarczej okolicznych firm w regionie. Dalsza rozbudowa możliwości produkcyjnych, logistycznych oraz oferty firmy Velvet CARE to gwarancja kontynuacji współpracy z lokalnymi kooperantami, którzy także u siebie będą tworzyć w związku tym nowe miejsca pracy. Planowane inwestycje wpisują się w realizację długoterminowej strategii rozwoju spółki Velvet CARE 2028 i planu wzmocnienia pozycji firmy jako lidera w branży celulozowych artykułów higienicznych w całej Europie Środkowej.