Victoria Dom planuje uruchomić program emisji obligacji na 200 mln zł

Victoria Dom_Miasteczko Nova Ochota nieruchomości

Wiodący warszawski deweloper z sukcesem zakończył publiczną emisję trzyletnich obligacji korporacyjnych pozyskując 11 mln zł. Oferta miała ponad 20% nadsubskrypcję. W celu dalszego finansowania dynamicznego rozwoju Zarząd Victoria Dom zamierza uruchomić program emisji obligacji o łącznej wartości 200 mln zł.

Wiodący warszawski deweloper przeprowadził z sukcesem emisję trzyletnich niezabezpieczonych obligacji w trybie oferty publicznej oferowanych na bazie memorandum informacyjnego. Łączna wartość emisji wyniosła 11 mln zł. Przydzielono wszystkie z oferowanych 11.000 sztuk obligacji serii „O”, przy nadsubskrypcji wynoszącej ponad 20%. Papiery obejmowane były przez inwestorów po cenie 1.000 zł każda. Wyemitowane obligacje mają oprocentowanie stałe w wysokości 6,65%, a odsetki będą płatne w okresach 6- miesięcznych. Oferta została przeprowadzona przez Michael / Ström Dom Maklerski.

„Cały czas bardzo pozytywnie oceniamy sytuacje na rynku deweloperskim. Pomimo pandemii koronawirusa atrakcyjne mieszkania nadal świetnie się sprzedają i są ciekawą alternatywą dla klientów na alokację posiadanych nadwyżek finansowych. Pozyskane ze sprzedaży obligacji 11 mln zł przeznaczymy na bieżące finansowanie projektów deweloperskich oraz zasilenie kapitału obrotowego. Bardzo cieszymy się z dużego zainteresowania i zaufania inwestorów, czego potwierdzeniem jest zanotowana ponad 20% nadsubskrypcja na oferowane papiery”– powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

Victoria Dom ma w planie dalszy bardzo dynamiczny rozwój. „W naszej ocenie warszawski rynek ma wciąż bardzo dobre perspektywy. Dlatego nie zwalniamy tempa i na bieżąco wprowadzamy do oferty nowe projekty oraz kolejne etapy bardzo popularnych osiedli. Skala naszej działalności jednocześnie systematycznie rośnie. W efekcie w celu zabezpieczenia finansowania realizacji przygotowywanych inwestycji zamierzamy uruchomić program emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. W najbliższym czasie złożymy w tym zakresie prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego” – podkreślił Waldemar Wasiluk.

Victoria Dom utrzymuje bogaty bank ziemi, na którym może realizować inwestycje deweloperskie przez co najmniej kolejnych kilka lat.