Vivid Games opublikowała raport za I kwartał 2023 r.

Piotr Gamracy, Prezes Vivid Games
Piotr Gamracy, Prezes Vivid Games

Spółka skupia się na realizacji nowej strategii, w tle podejmuje walkę z NCBiR o należne w ramach Szybkiej ścieżki środki.

Wyniki za I kwartał przedstawione w dzisiejszym raporcie nie odbiegają od prezentowanych przez Spółkę szacunków. Spółka wypracowała 5,75 mln zł przychodów ze sprzedaży, EBITDA wyniosła 0,89 mln zł, a strata za I kwartał 17 tys. zł. Spółka realizuje nową strategię, której pierwszym kluczowym elementem jest rozwój Real Boxing 3. Prace idą zgodnie z harmonogramem, a Zarząd pozostaje skupiony na znalezieniu odpowiednich partnerów biznesowych do realizacji kolejnych pomysłów.

Spółka zrealizowała z sukcesem zadania zaplanowane na I kwartał w kluczowych projektach i z każdym miesiącem poprawia wyniki na poszczególnych tytułach. “Pierwszy kwartał był dla nas okresem rewizji podejścia do płatnego pozyskiwania użytkowników. Sytuacja zmienia się dynamicznie, wymaga stałego monitoringu i błyskawicznych reakcji. W zakresie rozwoju kontentu w grach czerpiemy z naszego bogatego doświadczenia developerskiego i masy posiadanych informacji. Efekty naszych działań są coraz bardziej satysfakcjonujące” – podkreśla Piotr Gamracy, Prezes zarządu Vivid Games. “Dla mnie osobiście najważniejsze jest jednak to, by wznieść Spółkę na wyższy poziom. Założenia naszej nowej strategii są ambitne, ale wiemy co zrobić, by przekuć je w rzeczywistość. Real Boxing 3 rozwija się zgodnie z planem. Wybraliśmy silnik, prowadzone są obecnie testy, w wyniku których wybierzemy styl wizualny całej produkcji. Prowadzimy też wstępne rozmowy z wieloma potencjalnymi partnerami i jestem przekonany, że już niebawem będziemy mogli zrobić kolejny krok naprzód” – dodaje Prezes.

15 maja Spółka została zaskoczona przez NCBiR decyzją o wycofaniu dofinansowania, przyznanego na realizację projektu w ramach konkursu Szybka ścieżka. Gwarancją wypłaty refundacji była zawarta w lutym umowa o dofinansowanie. Spółka czekając na informację z NCBiR co z wypłatą należnych jej środków, wystąpiła o zapłatę należnej zaliczki. “Umowa nie została rozwiązana. Nadal realizujemy projekt zgodnie z harmonogramem. Oczekujemy od NCBiR reakcji na złożone przez Spółkę wezwanie do zapłaty. W sytuacji jej braku, będziemy zmuszeni wkroczyć na drogę postępowania sądowego.” – podkreśla Gamracy.