VMware ogłasza wyniki finansowe za trzeci kwartał

Wzrost całkowitych przychodów o 11% rok do roku. Księgowa stopa zwrotu z tytułu subskrypcji i SaaS w Q3 wyniosła 3,31 mld USD, co oznacza wzrost o 25% w porównaniu z rokiem ubiegłym

Raghu Raghurama – CEO VMware
Raghu Raghurama - CEO VMware

VMware, lider innowacji w dziedzinie oprogramowania dla przedsiębiorstw, ogłosił wyniki finansowe za trzeci kwartał roku finansowego 2022:

  • Przychody wyniosły 3,19 mld USD, co oznacza wzrost o 11% w porównaniu z Q3 roku obrotowego 2021.
  • Połączenie subskrypcji i SaaS oraz przychodów z licencji wyniosło 1,53 mld USD, co stanowi wzrost o 16% w stosunku Q3 roku obrotowego 2021.
  • Przychody z subskrypcji i usług SaaS w trzecim kwartale wyniosły 820 mln USD, co oznacza wzrost o 21% w porównaniu do ub. r.
  • Księgowa stopa zwrotu z tytułu subskrypcji i SaaS w trzecim kwartale wyniósł 3,31 mld USD, co oznacza wzrost o 25% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.
  • Zysk netto GAAP za trzeci kwartał wyniósł 398 mln USD, czyli 0,94 USD na akcję rozwodnioną, co oznacza spadek o 8% w porównaniu do 434 mln USD. Zysk netto nieuwzględniający GAAP za trzeci kwartał wyniósł 725 mln USD, czyli 1,72 USD na akcję rozwodnioną, co oznacza wzrost o 3% porównaniu do 704 mln USD za trzeci kwartał roku obrotowego 2021.
  • Dochód operacyjny GAAP za trzeci kwartał wyniósł 519 mln USD, co stanowi wzrost o 21% w stosunku do trzeciego kwartału roku obrotowego 2021. Dochód operacyjny nieuwzględniający GAAP za trzeci kwartał wyniósł 935 mln USD, co stanowi wzrost o 5% w stosunku do trzeciego kwartału roku obrotowego 2021.
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w trzecim kwartale wyniosły 1,09 mld USD. Wolne przepływy pieniężne w trzecim kwartale wyniosły 984 mln USD.

– Jesteśmy zadowoleni z naszych wyników w III kwartale. Podczas VMworld zaprezentowaliśmy wiele nowości, pokazaliśmy, w jaki sposób pomagamy przekształcać firmy i jak prężnie działają nasze innowacje” – powiedział Raghu Raghuram, CEO VMware. Naszą misją jest bycie zaufanym dostawcą oprogramowania, które przyspiesza innowacje bez żadnych kompromisów. Pomagamy organizacjom w uwolnieniu pełnego potencjału chmury wielochmurowej.

– W III kwartale utrzymaliśmy stabilny wzrost przychodów i rentowności, przy czym ARR w zakresie subskrypcji i SaaS wzrósł o 25% w ujęciu rocznym do 3,3 mld USD — powiedział Zane Rowe, wiceprezes wykonawczy i dyrektor finansowy VMware. Nasze wyniki odzwierciedlają silny wzrost w ujęciu rocznym w głównych kategoriach produktów, ponieważ dostarczamy naszym klientom istotną wartość.