VMware ogłosił wyniki za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2022

vmware
  • Wzrost całkowitych przychodów o 9% rok do roku
  • Wzrost przychodów z subskrypcji i SaaS o 29% rok do roku

„Jesteśmy zadowoleni z wyników finansowych za I kwartał, ponieważ dostarczaliśmy klientom rozwiązania w strategicznych obszarach, takich jak chmury wielochmurowe, modernizacja aplikacji i cyfrowe przestrzenie robocze, jednocześnie koncentrując się na zapewnieniu szerszego zestawu możliwości konsumpcji dzięki ofercie subskrypcji i SaaS” – powiedział Zane Rowe, dyrektor finansowy i tymczasowy dyrektor generalny VMware. „Cieszymy się, że możemy powitać Raghu Raghurama jako kolejnego dyrektora generalnego VMware. Ten kamień milowy, wraz z proponowanym podziałem firmy Dell, wyznacza drogę do kolejnego innowacyjnego rozdziału w historii firmy.”

Wpływ na sukces finansowy miały informacje o wprowadzanych innowacjach. Firma ogłosiła aktualizacje portfolio, które mają pomóc klientom w modernizacji ich aplikacji i infrastruktury. Powstały nowe wersje VMware vRealize Cloud Management, vSphere 7 i vSAN 7. Rozszerzono możliwości zabezpieczenia obciążeń w chmurze, aby zapewnić lepsze bezpieczeństwo dla kontenerów i Kubernetes. Zaprezentowano VMware Cloud, rozproszoną, wielochmurową platformę, która umożliwia organizacjom szybszą modernizację aplikacji w centrum danych. Powstał program partnerski dla klientów (Customer Lifecycle Incentives Program), mający wesprzeć partnerów w przeprowadzeniu kompleksowej transformacji cyfrowej u swoich klientów.

  • Przychody za pierwszy kwartał wyniosły 2,99 mld USD, co stanowi wzrost o 9% w stosunku do pierwszego kwartału roku fiskalnego 2021.
  • Połączenie subskrypcji i SaaS oraz przychodów z licencji wyniosło 1,39 mld USD, co stanowi wzrost o 12% w stosunku do pierwszego kwartału roku obrachunkowego 2021.
  • Przychody z subskrypcji i SaaS za pierwszy kwartał wyniosły 741 mln USD, co stanowi wzrost o 29% w stosunku do pierwszego kwartału roku obrotowego.
  • Zysk netto GAAP za pierwszy kwartał wyniósł 425 mln USD, czyli 1,01 USD na akcję rozwodnioną, w porównaniu z 386 mln USD, czyli 0,92 USD na akcję rozwodnioną, w pierwszym kwartale roku obrotowego 2021. Zysk netto nieuwzględniający GAAP za pierwszy kwartał wyniósł 744 mln dolarów, czyli 1,76 dolara na akcję rozwodnioną, co oznacza wzrost o 16% na akcję rozwodnioną w porównaniu do 640 mln dolarów, czyli 1,52 dolara na akcję rozwodnioną, za pierwszy kwartał roku obrotowego 2021.
  • Dochód operacyjny GAAP za pierwszy kwartał wyniósł 559 mln USD, co oznacza wzrost o 34% w porównaniu z pierwszym kwartałem roku obrotowego 2021. Dochód operacyjny nieobjęty GAAP za pierwszy kwartał wyniósł 923 mln USD, co stanowi wzrost o 13% w stosunku do pierwszego kwartału roku obrotowego 2021.
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale wyniosły 1,27 mld USD. Wolne przepływy pieniężne za pierwszy kwartał wyniosły 1,20 mld dolarów.
  • RPO za pierwszy kwartał wyniosło 11,0 mld USD, co oznacza wzrost o 9% w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego.