VOBIS S.A. ma nowego prezesa

0

W dniu 1 maja 2010 roku stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego spółki VOBIS SA objął Jerzy Szkwarek. Jerzy Szkwarek to menedżer z bardzo dużym doświadczeniem, doceniany zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Od wielu lat jest związany z handlem i dystrybucją. W latach 1994 -1999 był odpowiedzialny za budowę struktur dystrybucyjnych dla Elbrewery & Co., a w okresie: 2000 – 2010 roku w firmie Sklepy KOMFORT SA zajmował kolejno stanowiska: Dyrektor ds. Operacyjnych, Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu (od 2007).

W VOBIS S.A. Jerzy Szkwarek będzie zajmował się m.in. zwiększeniem efektywności modelu biznesowego, a także współtworzeniem i realizacją strategii rynkowej prowadzącej do wzrostu wartości spółki.

W planach nowego Prezesa jest również zamiar zdynamizowania procesu wzrostu organicznego sieci za pośrednictwem sklepów własnych i partnerskich i poprawa e-aktywności. W procesie rozwoju ekstensywnego Prezes bierze pod uwagę również akwizycje prowadzące do konsolidacji ale i polaryzacji rynku.

Zamierzeniem Prezesa jest osiąganie wysokiej efektywności i skuteczności działań w procesie reorientacji strategicznych, więc warunkiem koniecznym staje się posiadanie nowoczesnych informatycznych narzędzi zarządzania parametrycznego. W planach Prezesa jest również modernizacja stosowanych narzędzi informatycznych, integracja i konsolidacja danych rynkowych, transakcyjnych, poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz uelastycznienie procesowe organizacji w kierunku pełnej realizacji potrzeb klienta.

Nowy Prezes VOBIS S.A. jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej, ukończył również program Executive MBA Uniwersytetu Leeds oraz studia III stopnia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.