VRG S.A. przeznaczy 39,8 mln zł na dywidendę

vistula kruk

Zwyczajne walne zgromadzenie VRG S.A. zdecydowało o przeznaczeniu 39,8 mln zł z zysku netto osiągniętego przez spółkę w latach ubiegłych na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,17 zł na akcję – podała spółka w komunikacie.

Decyzja walnego zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy jest zgodna z uchwałą przyjętą przez zarząd VRG S.A. w dniu 20 maja 2022 r. oraz z polityką dywidendową spółki. Dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2021 rok, ustalono na dzień 15 lipca 2022 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 29 lipca 2022 roku.

– Jednym z celów zarządu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej VRG, a co za tym idzie wartości naszych akcji. Środkiem do tego celu jest wzrost biznesu oraz odpowiedzialne dzielenie się wypracowanym przez Grupę zyskiem z akcjonariuszami. Rekomendacja o wypłacie dywidendy oraz opublikowanie polityki dywidendowej było jedną z naszych pierwszych wspólnych decyzji jako zarządu. To nasz manifest określający, jak chcemy zarządzać spółką w następnych latach – mówi Janusz Płocica, prezes zarządu VRG

Decyzja o wypłacie dywidendy stanowi realizację założeń przyjętej przez zarząd VRG S.A. w dniu 18 maja 2022 roku polityki dywidendowej spółki. Zakłada ona coroczne rekomendowanie wypłaty w przedziale 20-70 proc. skonsolidowanego zysku netto przy założeniu, że wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego wyniesie mniej niż 2,5. Każdorazowo przed przedstawieniem rekomendacji walnemu zgromadzeniu, zarząd będzie brał pod uwagę sytuację finansową Grupy, potrzeby inwestycyjne, sytuację płynnościową, perspektywy rozwoju w danej sytuacji rynkowej i makroekonomicznej, plany akwizycyjne oraz kowenanty bankowe.

Ostatnia wypłata dywidendy przez VRG S.A. (dawniej Vistula Group S.A.), w wysokości 0,74 zł na akcję, miała miejsce w 1999 roku.