W 2013 r. Polska wejdzie w erę telewizji cyfrowej

kamera telewizyjna

Z końcem lipca 2013 r. do historii przejdzie naziemna telewizja analogowa. Polska wejdzie w erę telewizji cyfrowej. Do tego czasu wszyscy odbiorcy będą musieli nabyć nowy odbiornik telewizyjny lub dekoder do posiadanego telewizora. Rząd przyjął projekt ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej.

Po uruchomieniu telewizji cyfrowej będzie można odbierać programy telewizji publicznej nadawane w sposób cyfrowy (TVP 1, TVP 2, programy regionalne i inne np. TVP Kultura) oraz 12 programów komercyjnych (TVN, Polsat, TV Puls, TV 4, a także 4 nowe na multipleksie I i 4 nowe na multipleksie II). Cyfryzacja poprawi jakość odbioru tych programów, ponieważ sygnał cyfrowy jest bardziej odporny na zakłócenia. Możliwe będzie korzystanie z usług dodatkowych – np. pay-per-view (opłata za wybrany program) czy e-commerce (sprzedaż on line) oraz wprowadzanie „kodów rodzicielskich” blokujących dzieciom dostęp do programów przeznaczonych dla dorosłych.

Wprowadzenie telewizji cyfrowej poprzedzi szeroka kampania edukacyjno-informacyjna. Wszystkie stacje telewizyjne (TVP, Polsat, TVN, TV4, TV Puls) będą musiały na własny koszt rozpowszechniać przekazy dotyczące telewizji cyfrowej. Również minister infrastruktury zobowiązany będzie do przeprowadzenia kampanii informacyjnej. Jego ustawowym zadaniem jest zapewnienie bezpłatnej infolinii i strony internetowej, dzięki którym obywatele uzyskają m.in. informację o sposobie dostosowania telewizora do odbioru programu w sposób cyfrowy. Minister infrastruktury już taką stronę uruchomił.

Telewizja cyfrowa stwarza ogromną szansę nie tylko na poszerzenie oferty programowej niedostępnej obecnie dla wielu obywateli, ale również na powszechny dostęp do informacji, usług, edukacji i rozrywki. W efekcie korzystanie z możliwości TV cyfrowej przełoży się na podniesienie jakości życia Polaków, co jest jednym z zasadniczych celów „Strategii rozwoju kraju 2007-2015”. Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce to również jeden z najważniejszych elementów „Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego do roku 2013”.