Rząd ostatecznie zdecydował o rozwijaniu w Polsce energetyki jądrowej

0

W przyjętych przepisach największy nacisk położono na zapewnienie bezpieczeństwa w przyszłych elektrowniach atomowych. Określono wymogi bezpieczeństwa i kontroli dotyczące lokalizacji, projektowania, budowy, rozruchu i eksploatacji oraz likwidacji obiektów jądrowych. Oznacza to jednoznaczny prymat bezpieczeństwa nad innymi aspektami działalności obiektów jądrowych, i to nie tylko na etapie wyboru technologii, ale także w całym procesie jej wdrożenia.

Zaakceptowane zostały także szczególne zasady udzielania zamówień na realizację inwestycji związanych z budową obiektów energetyki jądrowej, które zapewnią sprawne i skuteczne przeprowadzenie postępowań. Uwzględniono przepisy dotyczące obowiązków inwestora obejmujących zapewnienie bezpieczeństwa realizacji inwestycji. Chodzi o gromadzenie danych osób i podmiotów uczestniczących w budowie i udostępnianie tych informacji na żądanie właściwych służb i organów państwowych (np. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania obywateli polskich, a w przypadku cudzoziemców – numer paszportu, obywatelstwo).

Równie ważne ma być informowanie społeczeństwa o decyzjach dozoru jądrowego, o stanie obiektów jądrowych, ich eksploatacji, w tym o wszelkich czynnikach i zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną. Każdego inwestora zobowiązano do utworzenia przy obiekcie jądrowym – Lokalnego Centrum Informacyjnego. Możliwe będzie także tworzenie Lokalnych Komitetów Informacyjnych i Gminnych Punktów Informacyjnych.

Czytaj również:  1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać elektroniczna dokumentacja medyczna. Niewiele placówek jest na to przygotowanych