W 2021 r. 77% osób budujących domy w Polsce przekroczyło budżet

budowa domu

Jednym z kluczowych elementów planowania inwestycji jest określenie budżetu. Obecnie zadanie to jest dodatkowo utrudnione przez niestabilną sytuację na rynku materiałów budowlanych. Według danych z ostatniego Raportu o budowie domów Oferteo.pl, zbilansowanie budżetu sprawiło trudność co piątemu inwestorowi.

Raport o budowie domów zawiera informacje między innymi na temat:

  • szacunkowych, łącznych kosztów inwestycji;
  • źródła funduszy na realizację budowy (gotówka/kredyt);
  • wpływie ceny na wybór zakresu usług ekipy budowlanej;
  • różnicy między szacunkowymi a rzeczywistymi kosztami.

Koszty budowy domów w 2021 roku

W Raporcie o budowie domów w Polsce, opracowanym przez Oferteo.pl, największy polski serwis łączący poszukujących usług budowlanych z ich wykonawcami, ankietowani wskazali, że najczęściej planowali zapłacić za budowę domu między 400 a 600 tysięcy złotych. W tym przedziale znalazło się blisko 31% wszystkich inwestycji. Następne były zakresy 200 – 400 tysięcy i 600 – 800 tysięcy złotych, stanowiąc odpowiednio 25% i 20%. Najmniej wycen kosztów znalazło się w przedziałach poniżej 200 tysięcy (13%) i powyżej 800 tysięcy (11%).

W 2021 roku najwięcej domów wybudowanych zostało w województwach mazowieckim i śląskim. Stanowiły one 17% i 12% wszystkich projektów tego typu realizowanych w Polsce. To właśnie w tych regionach powstawało najwięcej inwestycji kosztujących powyżej 800 tysięcy złotych.wykres wycena

Koszty szacunkowe a rzeczywiste

Ubiegły rok upłynął pod znakiem rosnących kosztów budowy. Z tego powodu szacunkowe wyceny nie zawsze znajdowały odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dla blisko 77% Polaków ostateczny koszt budowy był wyższy niż zaplanowany na starcie inwestycji. Zaledwie 5% osób poniosło niższe wydatki na budowę niż wcześniej założyło.wykres ostateczne koszty 1

Najczęściej nieoczekiwane dodatkowe koszty dotyczyły cen materiałów. Sytuację taką zasygnalizowało 89% osób, które ostatecznie zapłaciły więcej niż planowały. We znaki dała się im również podwyżka stawek za robociznę (58%) oraz nieprzewidziane, dodatkowe naprawy i prace (33%). Wzrost kosztów wynosił zazwyczaj około 20% względem całości szacowanego budżetu.wykres ostateczne koszty 2

Sposób finansowania inwestycji

Niezaplanowany wzrost kosztów może być problematyczny zwłaszcza dla osób realizujących inwestycje środkami pochodzącymi z kredytu bankowego. W 2021 roku 53% Polaków zdecydowało się na właśnie taką formę sfinansowania budowy domu.wykres kredyt

Jednym ze sposobów obniżenia kosztów może być samodzielne wykonanie części prac. Odsetek osób decydujących się na taki krok był wyższy wśród kredytobiorców. Najczęściej inwestorzy we własnym zakresie wykonywali prace wykończeniowe, jak np. malowanie, oraz porządkowe: wnoszenie i ustawianie mebli.

Metodologia badania

Przedstawione dane pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego w styczniu 2022 roku metodą CAWI na próbie 416 osób, które w 2021 roku budowały dom.