W ciągu dwóch lat 85% osób pracujących w branży oprogramowania będzie korzystać z AI

programista

Trzy na pięć organizacji uważa, że możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań to największa korzyść, jaka płynie z zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji w obszarze software engineering – wynika z najnowszego raportu Capgemini. Na dużą skalę używane są jednak nieautoryzowane narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji. Do korzystania z takich rozwiązań przyznało się 63% ankietowanych. Jak wygląda obecny krajobraz AI w IT i jaki jest kierunek rozwoju?

Więcej automatyzacji i optymalizacji

Według najnowszego raportu Capgemini – Turbocharging software with generative AI: How organizations can realize the full potential of generative AI for software engineering – w ciągu najbliższych dwóch lat Gen AI będzie pełnić istotną rolę we wsparciu osób pracujących w obszarze oprogramowania, pomagając w ponad 25% zadań związanych z projektowaniem, tworzeniem i testowaniem oprogramowania. Aż 80% ankietowanych uważa, że automatyzacja prostych, powtarzalnych zadań za pomocą narzędzi i rozwiązań Gen AI znacząco zmieni ich pracę i umożliwi skupienie się na zadaniach o większej wartości. Ponad trzy czwarte z nich jest przekonanych, że generatywna sztuczna inteligencja może sprawić, że współpraca z nietechnicznymi zespołami biznesowymi będzie bardziej efektywna np. dzięki usprawnieniu komunikacji czy objaśnianiu działania kodu w języku naturalnym.

Wdrażanie sztucznej inteligencji do inżynierii oprogramowania nadal jest na wczesnym etapie – tylko 10% firm może pochwalić się pełną skalą wprowadzonych usprawnień. Pomimo to, badane organizacje, które w jakimkolwiek stopniu z nich korzystają już teraz deklarują szereg wymiernych korzyści: 61% z nich uważa, że AI wspiera innowacyjność organizacji, 49% zanotowało poprawę jakości oprogramowania, wzrosła także wydajność programistów o średnio od 7 do 18%. W przypadku niektórych specjalistycznych zadań oszczędność czasu wynosiła nawet 35%.

Nowe kierunki rozwoju IT

Dla 46% osób na stanowiskach inżynierów oprogramowania narzędzia AI stanowią wsparcie przy codziennych zadaniach. Niemal 3/4 badanych uważa, że potencjał sztucznej inteligencji wykracza poza samo pisanie kodu (choć obecnie jest to dla nich główne zastosowanie AI). AI sprawdza się także przy modernizacji kodu czy projektowaniu UX (user experience).

Ankietowane firmy podkreślały, że czas zaoszczędzony dzięki pomocy sztucznej inteligencji planują wykorzystać głównie na rozwój nowych funkcji oprogramowania (50%) oraz podnoszenie kwalifikacji (47%). Zredukować zatrudnienie planuje jedynie 4% z nich. Zamiast tego pojawiają się nowe stanowiska, takie jak AI developer, generative AI architect, czy prompt writer.

Wyzwania i zagrożenia

Ten medal ma także drugą stronę – aż 63% spośród ankietowanych osób przyznało się do korzystania z nieautoryzowanego oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji. Tak szybkie wdrażanie nowych rozwiązań, bez właściwego nadzoru i odpowiedniego zarządzania, naraża organizacje na konsekwencje prawne i cyberzagrożenia.

– Korzyści, które daje sztuczna inteligencja w IT i nieograniczony potencjał technologii sprawia, że jej wykorzystywanie jest dla firm niezwykle atrakcyjne i chętnie sięgają po najnowsze rozwiązania w tym obszarze. Osoby zajmujące się programowaniem to grupa, która w pierwszej kolejności czerpie profity z najnowszych trendów i szacuje się, że w ciągu najbliższych dwóch lat już 85% z nich może korzystać z Gen AI. To jednak wiąże się z wyzwaniem w postaci wdrożenia odpowiednich regulacji prawnych – ocenia Marek Matczak, CTO w Software Center, Capgemini Polska.

Warto zauważyć, że świat bardzo szybko dał się porwać modzie na sztuczną inteligencję i w efekcie prawo nie nadąża za tymi trendami. Mimo, że prace nad nowymi przepisami trwają oraz podejmowane są próby narzucenia ograniczeń na rosnącą liczbę nowych narzędzi, skala wyzwania jest bardzo duża i wciąż rośnie.

Początek rewolucji

Automatyzacja prostych zadań i wspomaganie w codziennej pracy to zaledwie obiecujący początek rewolucji, jaką jest generatywna sztuczna inteligencja w IT. Przyszłość to uniwersalne i kompleksowe systemy, które będą czymś więcej niż pojedynczym narzędziem. Dopiero takie rozwiązania, w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą i jasno określonymi ramami prawnymi, będą zaspokajać potrzeby biznesowe na dużą skalę.

Metodologia badania

Capgemini przeprowadziło ankietę wśród 1098 osób na stanowiskach starszych menedżerów (dyrektorów i wyżej) oraz wśród 1092 osób zajmujących się oprogramowaniem (na stanowiskach architektów, deweloperów, testerów i menedżerów projektów). Przeprowadzono 20 wywiadów pogłębionych z liderami z branży, partnerami, przedstawicielami startupów i profesjonalistami z branży oprogramowania.