W ciągu ostatnich 4 lat Kraków dokonał największego skoku rozwojowego spośród 12 największych miast w Polsce

krakow-114256_1280

W ciągu ostatnich 4 lat Kraków dokonał największego skoku rozwojowego spośród 12 największych miast w Polsce w siedmiu analizowanych przez PwC kapitałach. Oznacza to, że obok Warszawy, jest on najbardziej rozwiniętą metropolią – wynika z czwartej edycji analizy pt. „Raport o stanie polskich metropolii”, przygotowanej przez PwC.

Kraków to europejska metropolia i ośrodek potrafiący łączyć tradycję z nowoczesnością. Jesteśmy znaczącym ośrodkiem turystycznym oraz biznesowym rozpoznawalnym już na całym świecie, co potwierdza nie tylko rokrocznie zwiększająca się liczba turystów czy nowych firm przybywających do Krakowa, ale także wysokie pozycje w wielu rankingach. Jednak głównym celem dobrego zarządzania miastem pozostaje podnoszenie jakości życia jego mieszkańców, tak aby sprostać ich oczekiwaniom i potrzebom. Jak wskazuje raport PwC, nadal dużym problemem naszego miasta jest smog. Kraków jako pierwszy rozpoczął zdecydowane i skoordynowane działania na rzecz poprawy jakości powietrza, stając się tym samem liderem i wzorem dla innych polskich miast. Nie poprzestajemy jednak na walce ze smogiem, ale staramy się rozwijać całe miasto w zrównoważony sposób, dlatego nie osiadamy na laurach, ale ciągle mierzymy wyżej, dążąc do bycia nowoczesną metropolią, oferującą wysoką jakość życia, przyjazne warunki dla innowacyjnej gospodarki, uwzględniając przy tym potrzeby i głos krakowian.

Jerzy Muzyk, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju
Według danych zebranych w raporcie PwC, w 12 miastach objętych badaniem (Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Lublin, Białystok, Rzeszów i Łódź) mieszka 6,7 mln osób, czyli 18% całej ludności kraju, wytwarzając 32% całkowitego PKB. Z kolei biorąc pod uwagę obszary metropolitalne ukształtowane wokół tych miast, mieszka w nich aż 16,1 mln osób, czyli 42% całej ludności, wytwarzając aż 55% całkowitego PKB Polski. Dodatkowo, jak podkreślają autorzy opracowania, w analizowanych obszarach metropolitalnych zlokalizowane jest 76% wszystkich polskich firm informatycznych i zdecydowana większość firm z obszaru innowacji i nowych technologii.

Kraków rozwija się najszybciej

Patrząc na rozwój wszystkich analizowanych Kapitałów w ciągu ostatnich 4 lat, Kraków dokonał największego skoku spośród 12 miast. Także pod względem wzrostu PKB, Kraków znajduje się w czołówce zestawienia, za Wrocławiem, Rzeszowem i Warszawą.- Bartosz Jasiołek, partner w PwC, lider krakowskiego biura firmy

Miasto dysponuje dziś jednymi z najlepiej rozbudowanych kapitałów rozwojowych spośród badanych 12 polskich metropolii – wszystkie znajdują się powyżej średniej.

Prof. Witold Orłowski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Prof. Witold Orłowski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, główny doradca ekonomiczny PwC

Kraków, obok Warszawy, jest najlepiej rozwiniętą polską metropolią, centrum wiedzy, edukacji i kultury. Miasto ma ugruntowany wizerunek oraz ogromny potencjał rozwojowy, m.in. w obszarze budowania nowoczesnej, opartej na wiedzy gospodarki. Warto jednak zauważyć też, że oceny rozwoju samego miasta są znacznie lepsze niż całego krakowskiego obszaru metropolitalnego, co sugeruje nieco wyspowy charakter metropolii. Lepsze zrównoważenie rozwoju miasta i jego otoczenia leży w interesie rozwoju całego obszaru metropolitalnego. prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC

Najmocniej rozwiniętymi kapitałami miasta są Kapitał Kultury i Wizerunku oraz Kapitał Atrakcyjności Inwestycyjnej. Kraków jest zdecydowanie najpopularniejszą destynacją turystyczną w Polsce. Średnio na 100 mieszkańców przypada tu w ciągu roku 146 turystów – dwa razy więcej niż w Warszawie czy Gdańsku. Wynika to m.in. z jednego z największych w kraju zagęszczenia atrakcji turystycznych (2,5 razy więcej niż średnia dla 12 metropolii), liczby i różnorodności imprez kulturalnych oraz doskonałej bazy noclegowej. Z kolei na atrakcyjność inwestycyjną miasta wpływa najwyższa w kraju liczba studentów kierunków ścisłych i informatycznych, a także znacząca innowacyjność gospodarki, w tym rosnący od wielu lat rynek centrów usług wspólnych.

Jak wynika z najnowszych danych ASPIRE, które regularnie przygotowuje prognozy dotyczące rynku usług biznesowych i IT w Krakowie, zatrudnienie w tym sektorze wynosi obecnie ok. 80 tys. osób, a do końca roku powstanie ponad 10 tys. kolejnych miejsc pracy.

Ostatnie 10 lat to czas bardzo dynamicznego rozwoju firm z krakowskiego sektora IT i usług biznesowych. W 2009 roku kiedy powstało ASPIRE, zadawaliśmy sobie pytanie: czy w 2019 nadal tu będziemy? Jest 2019 rok i nie tylko nadal tu jesteśmy, ale w tym czasie dodaliśmy ponad 60 tys. miejsc pracy, które z roku na rok stają się coraz bardziej wykfalifikowane. Dzisiaj nasza branża jest prężnie działającą częścią biznesowego ekosystemu metropolii, pozytywnie oddziałującą na małopolski rynek pracy. Każde nowe 100 miejsc pracy w przedsiębiorstwach tej branży tworzy co najmniej kolejnych 25 w całej lokalnej gospodarce. Globalne centra operacyjne działające w Krakowie – a jest ich obecnie ponad 100 – przyciągają do miasta kolejne firmy i kolejnych utalentowanych ludzi, dlatego nasze prognozy wskazują, że trend wzrostowy zostanie zachowany. – Andrew Hallam, sekretarz generalny ASPIRE

Eksperci PwC zwracają także uwagę na inne mocne strony miasta w pozostałych kapitałach. Wśród wymienionych przez nich przewag znajdują się m.in. duży odsetek nowych mieszkań, rozbudowywana sieć dróg ekspresowych i autostrad wokół i do miasta, wysoka aktywność społeczeństwa obywatelskiego oraz jedno z najlepszych w Polsce wykorzystanie funduszy europejskich.

Najsłabszym z kapitałów Krakowa, poniżej średniej dla 12 metropolii, jest natomiast Kapitał Jakości Życia. Zdaniem autorów raportu PwC jedną z najważniejszych przyczyn takiego stanu rzeczy jest bardzo niska jakość powietrza. Na niekorzyść działa także uciążliwość ruchu drogowego, a także niskie poczucie bezpieczeństwa i porównywalnie słabsza jakość opieki zdrowotnej. Poprawa tych elementów wymaga znacznych, wieloletnich inwestycji. Z kolei pozytywny wpływ na jakość życia ma bardzo wysoka jakość edukacji na wszystkich poziomach kształcenia oraz większy niż w innych miastach dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej.

Pełne wykorzystanie ogromnego potencjału Krakowa będzie zależeć od szybkości i sprawności działania. Najpilniejszym wyzwaniem nadal pozostaje – mimo wielu podejmowanych działań w tym zakresie – walka ze smogiem. W obliczu rosnącej konkurencji innych regionów istotne wydaje się także wzmocnienie promocji gospodarczej całego obszaru metropolitalnego, m.in. w celu przyciągania dużych inwestorów zagranicznych. Miasto powinno też zadbać o rozwój w kierunku smart city, realizując zrównoważone podejście do wdrożeń nowych technologii ze zrozumieniem długoterminowych efektów, tak, by w pełni wykorzystać potencjał całej metropolii. – Dionizy Smoleń, dyrektor w zespole ds. sektora publicznego w PwC