W co najczęściej inwestowali Polacy w I kwartale 2021 r.?

bilon pieniądze

Świadomość zarządzania własnymi finansami wśród Polaków wzrasta, jednak liczby mogłyby być bardziej imponujące. W I kwartale 2021 roku zainwestowało swoje oszczędności 27% ankietowanych – wynika z analizy badania firmy Tavex. Największą popularnością cieszyły się lokaty, którym zaufało aż 41,5% badanych. Niższe zainteresowanie budziły akcje (24,6%) oraz fundusze inwestycyjne (23,1%). Co ciekawe, to nieruchomości i złoto są uznawane za najbardziej wartościowe aktywa. Odpowiednio aż 56,3% i 36,1% Polaków zapytanych „W co warto zainwestować?” wskazało właśnie na nieruchomości lub złoty kruszec.

W co inwestują Polacy?

Wyniki badania firmy Tavex jednoznacznie wskazują, że największą popularnością wśród Polaków w I kwartale 2021 roku niezmiennie cieszyły się lokaty, pomimo bardzo niskich stóp procentowych. Były wyraźnie ponad konkurencją – inwestowanie w to aktywo zadeklarowało aż 41,5% respondentów. Z mniejszym zainteresowaniem Polacy zwracali się w stronę giełdowych akcji (24,6%), funduszy inwestycyjnych (23,1%) czy zakupu nieruchomości (19,1%). Inwestycyjną „pierwszą piątkę” zamyka złoto z wynikiem 16,9%.

Co ciekawe, wśród młodych osób (do 24. roku życia), wysoko w zestawieniu plasuje się inwestowanie w bitcoiny (27,3%). Tu kryptowaluta osiągnęła dominującą popularność względem innych przedziałów wiekowych. Przykładowo w grupie wiekowej 25-34, kryptowaluty cieszyły się niższym zainteresowaniem (15,3%). W tym aktywie szansę na zarobek widziało mniej niż dziesięć procent (9,4%) osób w przedziale 35-49 lat, a także powyżej 50 roku życia, z podobnym wynikiem – tylko 9,9%. Te wartości mogą być skorelowane z większą otwartością i skłonnością do ryzyka wśród młodych. Warto przypomnieć, że lokowanie pieniędzy w ten instrument przez wielu ekspertów jest uważane za ryzykowne z uwagi na brak szczegółowych regulacji i wysoką zmienność cen aktywów.

Szczególna popularność kryptowalut w odniesieniu do młodych osób wynika przede wszystkim z ich pozytywnego nastawienia do nowych technologii i chęci lokowania kapitału w aktywach, które wykazują potencjał do wysokiej stopy zwrotu. Niemniej jednak należy pamiętać, że bitcoin jest wyłącznie narzędziem spekulacyjnym, więc równie dobrze, zamiast przynieść zyski może stać się źródłem znaczących strat – potwierdzają to także ostatnie duże spadki notowań wielu kryptowalut. Wybierając ten sposób inwestowania, warto więc mieć na uwadze fakt, że jest to jeszcze nieukształtowany i bardzo zmienny rynek – tłumaczy Aleksander Pawlak, Prezes Tavex Sp. z o.o.

„Marzenia” o złocie i nieruchomościach

W badaniu firmy Tavex na pytanie: „W co według Ciebie warto inwestować?” zdecydowana większość ankietowanych wskazała na nieruchomości (56,3%) oraz złoto (36,1%). Warto podkreślić, że następny w zestawieniu bitcoin (22,7%) osiągnął mniejszy o ponad jedną trzecią wynik (33,6%) w porównaniu do nieruchomości, i o ponad 13% gorszy rezultat niż złoto.

W najpopularniejsze nieruchomości chciałoby zainwestować 60,3% badanych w wieku 25-34 lata. W pozostałych przedziałach wiekowych na dane aktywo postawiłoby następująco: 52% ankietowanych w wieku 35-49 lat, 57,6% osób powyżej 50. roku życia. Co ciekawe, więcej niż połowa (53,9%) najmłodszych respondentów (do 24. roku życia) zainwestowałaby w nieruchomości, gdyby zasoby nie stanowiły przeszkody.

Awans w tabeli ligowych rozgrywek na najbardziej wartościową formę oszczędzania według Polaków zanotowało złoto, przeskakując na drugą lokatę. To właśnie w „królu metali” Polacy widzą bardzo ciekawą możliwość na bezpieczne przechowywanie i powiększanie swoich oszczędności.

Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na wyrównane zainteresowanie kruszcem we wszystkich grupach wiekowych – do 24 roku życia to 26,3% inwestorów, a w przedziale 25-34 lat aż 34,1%. Starsi entuzjaści złota, w grupie od 35 do 49 lat, osiągnęli wynik 38,1%, natomiast osoby powyżej 50 roku życia – 38,6%.

Wnioski z badania nasuwają się same – „marzeniem” Polaków w zakresie inwestycji są nieruchomości i złoto, ponieważ oba aktywa są powszechnie utożsamiane z najlepszą formą zabezpieczenia kapitału w perspektywie długoterminowej. W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę na zasadniczą różnicę, która je dzieli, a mianowicie ilość kapitału niezbędnego do zmiany planów w realną inwestycję. Z tego prostego powodu złoto jawi się jako bardziej przystępna forma lokowania oszczędności, ponieważ wymaga zdecydowanie mniejszych nakładów oszczędności – mówi Aleksandra Olbryś, Analityk ds. Rynku Złota w Tavex Sp. z o.o.