W. Kruszewski: Konieczna jest nowelizacja ustawy o zakazie handlu w niedzielę

Wojciech Kruszewski, prezes Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan
Wojciech Kruszewski, prezes Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan

Od 2020 r. zakaz handlu będzie obowiązywał w każdą niedzielę miesiąca, z wyjątkami w okresach przedświątecznych. Od wprowadzenia ustawy minął ponad rok, a w dalszym ciągu wiele sieci wykorzystuje luki w prawie. Prezes Lewiatan Holding S.A., Wojciech Kruszewski uważa, że należy podjąć działania nad nowelizacją ustawy.

 Ustawa ograniczająca handel w niedziele ma wpływ na funkcjonowanie handlu detalicznego i kondycję firm handlowych w Polsce. Wprowadzone regulacje mają ważny walor prospołeczny, jednak w aspekcie biznesowym okazały się korzystne głównie dla największych sieci dyskontowych, które przeznaczając ogromne fundusze na reklamę w mediach, skutecznie zachęcają klientów do zwiększonych zakupów szczególnie w piątki i soboty. Nie straciły też bardzo małe sklepy obsługiwane bezpośrednio przez właścicieli, które zmniejszone w piątki i soboty obroty odrabiają w niedziele, ale odbywa się to, niestety, kosztem ich pracy. Niezwykłe korzyści odniosły zaś podmioty wyłączone z zakazu handlu, tj. kilka tysięcy niby-placówek pocztowych, sklepy na dworcach, a także stacje paliw. Konieczne zatem wydaje się uszczegółowienie zapisów Ustawy, aby wyeliminować wspomniane negatywne skutki – mówi Wojciech Kruszewski, Prezes Zarządu Lewiatan Holding. S.A.