W oczekiwaniu na wystąpienie Powella

0
FED

Umiarkowane odbicie inflacji nie wywiera presji na wzrost rentowności w Polsce. Rynek walutowy pozostaje stabilny w oczekiwaniu na wystąpienie prezesa Fed J. Powella w Kongresie.

Rynek walutowy i stopy procentowej

Poniedziałek przyniósł stabilne notowania kursu EURUSD, który pozostawał w okolicach poziomu 1,17 oraz kursu EURPLN, który oscylował między 4,31 a 4,30.

Głównymi wydarzeniami na rynku globalnym były dane z Chin (PKB, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inwestycje) oraz z USA (sprzedaż detaliczna). Na rynku lokalnym, kluczowe znaczenie miały dane o bilansie na rachunku bieżącym oraz inflacji bazowej.

Pomimo niezłych danych o sprzedaży detalicznej z USA, które były zgodne z oczekiwaniami rynku, przy równoczesnej rewizji w górę danych z poprzedniego miesiąca (z 0,8% w maju do 1,3% w skali miesiąc do miesiąca), kurs EURUSD pozostał stabilny w oczekiwaniu na główne wydarzenie tygodnia, czyli wystąpienie szefa Fed-u Powella w amerykańskim Kongresie.

Kursu EURPLN w pierwszej części dnia próbował atakować poziom 4,30 ostatecznie jednak nie udało mu się trwale przełamać tego poziomu. Lepsze od oczekiwań dane o polskim rachunku bieżącym (zamiast oczekiwanego deficytu na poziomie 166 mln zanotowano nadwyżkę w wysokości 42 mld euro w maju) oraz wyższej inflacji bazowej (0,6% w czerwcu w skali rok do roku zamiast oczekiwanych 0,5%) nie były w stanie wyraźnie przechylić szalę na korzyść złotego. Tym, co powstrzymuje złotego przed silniejsza aprecjacją wobec euro jest gołębie stanowisko RPP w kwestii perspektyw stóp procentowych (wg prezesa Glapińskiego podwyżki stóp nie są pewne nawet w 2020 r.), a także jastrzębi Fed (który do końca 2018 r. planuje jeszcze dwie podwyżki stóp) oraz rosnące obawy o dalszą eskalację wojen handlowych.

Na rynku stopy procentowej w Polsce nie doszło do większych zmian. Krzywa dochodowości od kilku tygodni utrzymuje się na relatywnie niezmienionych poziomach, co potwierdza, że rynek obecnie znajduje się w trybie, w którym potrzebne są nowe czynniki, które powodowałyby mocniejsze ruchy. Takim katalizatorem nie okazało się spotkanie pomiędzy Donaldem Trumpem oraz Władymirem Putinem, które nie przyniosło istotnych zapewnień z żadnej ze stron.

Utrzymanie się notowań krótkoterminowych papierów w Polsce w pobliżu stopy referencyjnej NBP jest spowodowane również umiarkowaną inflacją. Inflacja bazowa nadal pozostaje na niskim poziomie, pomimo nieznacznego odbicia w stosunku do poprzedniego miesiąca, co nie wywiera wpływu na odbicie stawek obligacji z krótszym terminem do wykupu. Zagranicą doszło do odbicia rentowności obligacji, które w USA spowodowane było wspominanymi lepszymi danymi na temat sprzedaży detalicznej.

We wtorek oprócz wystąpienia Powella, uwagę będą przykuwać dane z polskiej gospodarki, gdzie opublikowane zostaną dane z rynku prace (płace oraz zatrudnienie).

Wykres dnia: Słabszy złoty wobec euro powinien w kolejnych kwartałach sprzyjać poprawie na polskim rachunku bieżącym (%PKB).

Słabszy złoty wobec euro powinien w kolejnych kwartałach sprzyjać poprawie na polskim rachunku bieżącym
Źródło: Thomson Reuters

Autorzy / Źródło: Jarosław Kosaty, Arkadiusz Trzciołek / PKO Bank Polski