W Polsce jest za dużo opakowań – jak rozwiązać ten problem?

W obecnie obowiązującym systemie za zbieranie, przetwarzanie i segregowanie odpadów odpowiedzialne są przede wszystkim gminy – przy dużym współudziale finansowym konsumentów. Ciężar finansowy, który jest z tym związany, jest znaczący. Brakuje natomiast w całym systemie odpowiedzialności osób i organizacji, które są głównym powodem powstawania tak dużej ilości śmieci – producentów.

– Producenci, przez złe pakowanie i złe projektowanie produktów, wprowadzają do naszego życia ogromne ilości śmieci. Opakowania są w zasadzie tylko przez chwilę wykorzystywane przez konsumentów, po czym są wyrzucane – powiedziała serwisowi eNewsroom Sylwia Szczepańska, dyrektor ds. dialogu Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – Należy wpleść odpowiedzialność producenta do obecnie obowiązującego gminnego systemu odbioru odpadów. Dlatego tak ważne jest stworzenie i wprowadzenie w Polsce dobrze opracowanego systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). To producent – wprowadzający produkt i opakowanie na rynek – powinien być odpowiedzialny za odpady aż do końca cyklu ich życia. To na producencie powinna przede wszystkim spoczywać odpowiedzialność finansowa za funkcjonowanie systemu przetwarzania i zbierania odpadów – wyjaśnia Szczepańska.