W trakcie okresu letniego aktywność na rynku IPO będzie niższa niż w 2014 roku

• Łączna wartość IPO w Europie w drugim kwartale br. wyniosła 14,7 mld euro (spadek o 34% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku), a w całym pierwszym półroczu – 31,1 mld euro (spadek o 8% w stosunku do pierwszego półrocza 2014 roku). • Oferty spółek zależnych (spin-off) oraz związane z wydzieleniem części biznesu (carve-out) stanowiły 27% łącznej wartości wszystkich ofert w minionym kwartale (w porównaniu do 18% w analogicznym okresie ubiegłego roku). • Nastąpił znaczny spadek aktywności w zakresie ofert pierwotnych spółek portfelowych funduszy private equity – w minionym kwartale w przypadku wielu z nich obrana została ścieżka sprzedaży na rynku niepublicznym zamiast przeprowadzenia IPO. Trend ten zaważył szczególnie na wynikach giełdy londyńskiej, gdzie łączna wartość ofert pierwotnych w pierwszym półroczu 2015 roku spadła o 41% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

0

W drugim kwartale br. w Europie odnotowano 121 ofert o łącznej wartości 14,7 mld euro, co było drugim najlepszym wynikiem spośród drugich kwartałów w ciągu ostatnich pięciu lat (najlepszym był ubiegłoroczny, kiedy to łączna wartość ofert wyniosła aż 22,3 mld euro). W całym pierwszym półroczu 2015 roku łączna wartość IPO wyniosła 31,1 mld euro – o 8% mniej niż w analogicznym okresie 2014 roku, jednak więcej niż w ciągu pełnych 12 miesięcy w każdym z lat 2011, 2012 i 2013, tj. zanim na europejskim rynku ofert pierwotnych nastąpiło znaczne ożywienie.

Na pierwszym miejscu pod względem aktywności na rynku IPO uplasował się po raz kolejny Londyn, gdzie w drugim kwartale 2015 roku odnotowano prawie jedną trzecią łącznej wartości wszystkich ofert w Europie (29 IPO, 4,7 mld euro). Kolejne miejsca przypadły giełdzie madryckiej, Euronext oraz OMX. W samej Hiszpanii wartość IPO w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosła 6,9 mld euro i wzrosła niemal dwukrotnie względem pierwszych sześciu miesięcy 2014 roku (głównie za sprawą dwóch największych IPO w Europie w pierwszym półroczu 2015 roku – Aena i Cellnex). Na Euronext niemal cała aktywność na rynku IPO w pierwszym półroczu br. (4,9 mld euro) była wynikiem sprzedaży spółek portfelowych przez fundusze private equity.

Warto podkreślić, że ponad połowa spółek, które planowały IPO w drugim kwartale 2015 roku, została ostatecznie sprzedana przez swoich dotychczasowych właścicieli poza rynkiem giełdowym. Szacunkowa wartość ofert, które rozpoczęły się, lecz nie doszły do skutku, wyniosła ponad 2 mld euro (w tym takie oferty jak spółek New Look, Center Parks czy Slovak Telekom).

Innym trendem zauważalnym w roku 2015 są oferty spółek zależnych (spin-off) oraz związane z wydzieleniem części biznesu (carve-out), które stanowiły aż 27% łącznej wartości ofert w drugim kwartale br. (w analogicznym okresie 2014 roku stanowiły one 18% łącznej wartości transakcji). Warto podkreślić, że dwa spośród największych IPO – Cellnex i Inwit – stanowiły właśnie transakcje wydzielenia części biznesu z większych, notowanych już na giełdach spółek.

Czytaj również:  Instytut Jagielloński: Polska potrzebuje niezawodnych okrętów podwodnych odstraszających przeciwnika. Nie wszystkie stocznie mogą je zaoferować

W wyniku sytuacji w Grecji, jak również w Chinach i Stanach Zjednoczonych, na rynki finansowe powróciła niepewność. Może to skutkować odwołaniem lub odsunięciem w czasie wielu ofert pierwotnych. Dlatego przewidujemy, że w ciągu najbliższych miesięcy aktywność na rynku IPO w Europie będzie umiarkowana. Powrotu lepszej koniunktury należy spodziewać się dopiero w czwartym kwartale bieżącego roku” – mówi Filip Gorczyca, wicedyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

Aktywność na rynku IPO w Europie

Aktywność na rynku IPO w Europie

10 największych IPO w Europie w drugim kwartale 2015 roku

Spółka Wartość oferty (mln euro, wyłączając opcję nadsubskrypcji) Wartość oferty (mln euro, włączając opcję nadsubskrypcji) Sektor Giełda Kraj pochodzenia Spółka portfelowa funduszu private equity?
Cellnex Telecom 1 946 2 141 Usługi telekomunikacyjne BME Hiszpania Nie
Woodford Patient Capital Trust 1 108 1 108 Finanse Londyn Wlk. Brytania Nie
Spie 939 939 Przemysł Euronext Francja Tak
Europcar Groupe 879 879 Usługi konsumenckie Euronext Francja Tak
INWIT 796 796 Usługi telekomunikacyjne Borsa Italiana Włochy Nie
Pandox 601 601 Finanse OMX Szwecja Nie
Patentes Talgo 570 570 Przemysł BME Hiszpania Tak
Sophos Group 495 495 Nowe technologie Londyn Wlk. Brytania Tak
Cairn Homes 400 440 Dobra konsumenckie Londyn Irlandia Nie