Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LafargeHolcim 2016: Wnioski Zarządu zatwierdzone przez akcjonariuszy

0
Beat Hess

Akcjonariusze LafargeHolcim obecni na dzisiejszym zwykłym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy zatwierdzili wszystkie wnioski złożone przez Zarząd. W zgromadzeniu, które odbyło się w Zurychu, uczestniczyło 640 akcjonariuszy reprezentujących około 69 procent kapitału akcyjnego spółki.

Beat Hess, który uzyskał 98,03 procent uprawnionych głosów, został wybrany przez akcjonariuszy na nowego Przewodniczącego Zarządu. Jürg Oleas został nowym członkiem zarządu, co zatwierdzono 97,98 procentami uprawnionych głosów. Wszyscy dotychczasowi członkowie Zarządu (wyłączając Wolfganga Reitzle, który nie ubiegał się o sprawowanie funkcji w kolejnej kadencji), pozostali na swych stanowiskach.

Akcjonariusze zatwierdzili wypłatę z kapitału rezerwowego w wysokości 1,50 CHF za zarejestrowaną akcję. Wypłata nastąpi dnia 19 maja br. Ponadto akcjonariusze zatwierdzili raport roczny oraz roczne sprawozdania finansowe Grupy oraz LafargeHolcim Ltd.

Przeprowadzono również głosowanie doradcze, w efekcie którego zatwierdzono sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń. Natomiast w dwóch odrębnych wiążących głosowaniach akcjonariusze zatwierdzili łączną maksymalną kwotę wynagrodzenia członków Zarządu na okres od Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2016 do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2017 oraz łączną maksymalną kwotę wynagrodzenia członków Komitetu Wykonawczego w roku finansowym 2017.

Paul Desmarais, Jr., Oscar Fanjul oraz Adrian Loader pozostali członkami Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń. Nassef Sawiris i Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen zostali nowymi członkami ww. komitetu.

Zdecydowano, że spółka Ernst & Young Ltd pozostanie audytorem spółki; Thomas Ris został ponownie wybrany na funkcję pełnomocnika niezależnego.