Warszawa w top 10 rynków hotelowych w Europie

Warszawa

Jak wynika z danych STR Global, Warszawa zajmuje 10. miejsce wśród głównych europejskich rynków hotelowych pod względem wzrostu wskaźnika RevPAR1 w 2023 roku w stosunku do roku 2019. W ubiegłym roku hotele działające na stołecznym rynku osiągnęły 21-procentowy wzrost r/r, a także 26-procentowy wzrost RevPAR porównując go do 2019 roku. Sytuacja na warszawskim rynku hotelowym dobrze ilustruje nastroje w całej Polsce. Według Cushman & Wakefield, nasz kraj zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów CEE-62 biorąc pod uwagę wzrost RevPAR w 2023 roku w porównaniu do 2019 roku.

Zestawienie dziesięciu głównych rynków europejskich pod względem wzrostu średniego przychodu na dostępny pokój (EUR), czyli RevPAR, w 2023 roku w stosunku do 2019 roku otwiera Rzym, który zanotował około 55-procentowy wzrost. Za stolicą Włoch uplasował się Paryż (53%) i Edynburg (blisko 48%). Zajmująca 10. miejsca Warszawa ustąpiła dziewiątemu Zurychowi o niecałe 3 pp.

10 głównych rynków europejskich pod względem wzrostu RevPAR (EUR) w 203 roku w stosunku do 2019 roku
10 głównych rynków europejskich pod względem wzrostu RevPAR (EUR) w 203 roku w stosunku do 2019 roku

Wzrost wskaźnika średniego przychodu na dostępny pokój na warszawskim rynku hotelowym w 2023 roku to efekt między innymi wyższego niż w 2019 roku poziomu obłożenia. Warto tu dodać, że Warszawa razem z Wilnem i Edynburgiem są jedynymi miastami spośród głównych europejskich rynków, które odnotowały w tym zakresie wzrost. Było to możliwe dzięki trendowi wzrostowemu popytu generowanego przez zagranicznych i polskich gości. Jak wynika z analizy danych HotStats, hotele w Warszawie zanotowały w 2023 roku wzrost popytu turystycznego, a liczba noclegów napędzana popytem turystycznym w przeliczeniu na dostępny pokój była 20% powyżej poziomu z 2019 roku. Ponadto przychód generowany przez popyt turystyczny w przeliczeniu na dostępny pokój przekroczył poziom przedpandemiczny o 35%, komentuje Maciej Prończuk, Consultant CEE & SEE, ekspert ds. rynku hotelowego Cushman & Wakefield.

Wzrost RevPAR w Warszawie w 2023 roku był też spowodowany wyższą o 25% średnią ceną za pokój (wskaźnik ADR w EUR) w porównaniu do 2019 roku.

Menedżerowie hoteli podejmują działania mające na celu generowanie wyższego ADR, aby minimalizować negatywny wpływ rosnących kosztów operacyjnych, co jest jednym z głównych wyzwań rynku nieruchomości jako takiego. Wyższy ADR jest także spowodowany zmianą charakteru popytu w hotelach. Zauważalny jest wzrost procentowego udziału indywidualnych gości turystycznych, którzy zwykle płacą wyższe stawki za nocleg. Podobny trend wzrostu ADR obserwujemy także na tle całej Polski. W efekcie, wskaźnik RevPAR dla całego kraju wzrósł w 2023 roku o ponad 21% r/r i był o 18% wyższy w porównaniu do 2019 roku. To najwyższy wzrost RevPAR porównując z 2019 spośród wszystkich krajów CEE-6, dodaje Maciej Prończuk.

Jak dodaje Maciej Prończuk, dalsze ożywienie na polskim rynku hotelowym będzie w dużej mierze zależało również od wzrostu liczby podróży biznesowych. Podczas gdy Oxford Economics prognozuje powrót popytu biznesowego w Polsce do poziomu z 2019 roku dopiero w 2027 roku, wiele wskazuje, że może to nastąpić znacznie wcześniej.

Warszawskie hotele na przykład już odnotowują wzrost popytu biznesowego. Dane HotStats pokazują, że pomimo, iż liczba noclegów (na dostępny pokój) napędzana tym popytem w 2023 roku była o 16% niższa porównując do 2019 roku, to zauważalny był ponad 12-procentowy wzrost r/r. Jeżeli chodzi o przychód (na dostępny pokój) generowany przez popyt biznesowy, warszawskie hotele były w 2023 roku na tym samym poziomie co w 2019. Pozytywnie kształtuje się też sytuacja związana z popytem generowanym przez gości konferencyjnych – w 2023 roku liczba noclegów (na dostępny pokój) napędzana tym segmentem wzrosła o 25% r/r. Mimo że liczba noclegów napędzanych popytem konferencyjnym (na dostępny pokój) była o 9% niższa niż w 2019 roku, to jednocześnie popyt ten wygenerował o prawie 13% wyższy przychód (na dostępny pokój), podsumowuje Maciej Prończuk.

1Średni przychód na dostępny pokój w EUR
2Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja