Warunki współpracy ustalone

0

PGE Polska Grupa Energetyczna, KGHM Polska Miedź, TAURON Polska Energia oraz ENEA ustaliły 23 września przyszłą strukturę własnościową i zasady funkcjonowania spółki celowej PGE EJ1, powołanej do budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Czytaj również:  Polska Szkoła FM pod auspicjami IFMA, RICS i PRFM