Wicepremier Piechociński: Wsparcie przedsiębiorczości wymaga kompleksowych działań

Janusz Piechociński

Prace na nowymi przepisami prawa gospodarczego (PDG) czy działania na rzecz upowszechniania mediacji i arbitrażu, to istotne elementy realizowanej przez MG kompleksowej strategii poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – powiedział wicepremier, minister Janusz Piechociński podczas spotkania z dziennikarzami 13 maja 2015 r. Projekt założeń nowego Prawa działalności gospodarczej i projekt ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów 12 maja 2015 r. przyjęła Rada Ministrów. 

Wicepremier Piechociński przypomniał, że działania MG w zakresie usprawnienia prawa dla przedsiębiorców prowadzone są w oparciu analizę wpływu obowiązujących przepisów na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dodał, że są one również wynikiem zarówno współpracy z przedsiębiorcami i organizacjami ich reprezentującymi, jak i z innymi ministerstwami i organami administracji.

Chcemy, żeby nasze działania były odpowiedzią na realne problemy osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i wyznaczały standardy relacji pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej a przedsiębiorcami – podkreślił wicepremier. – Inicjatywy takie jak PDG czy upowszechnianie mediacji i arbitrażu realizują ten cel. Są jednocześnie komplementarne wobec innych naszych działań takich jak np. ustawy deregulacyjne czy rozwijanie roli konsultacji publicznych w stanowieniu prawa – dodał.
Ministerstwo Gospodarki (MG)