Wicepremier Piechociński: Polska przedsiębiorczość

Janusz Piechociński

– Każdego dnia nową firmę w Polsce zakłada średnio około tysiąca osób. Rośnie również rola rodzinnych biznesów. Obserwujemy również, że coraz prężniej zaczynają działać start-upy. Cały czas staramy się nadążać za oczekiwaniami osób prowadzących działalność gospodarczą przygotowując rozwiązania, które będą pobudzać przedsiębiorczość – mówi wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Wicepremier Janusza Piechociński zwraca uwagę, że efektem wprowadzenia czterech tzw. ustaw deregulacyjncych jest wprowadzenie w latach 2011-2014 blisko 300 zmian w ponad 100 ustawach, które wspierają przedsiębiorców w prowadzeniu firm. – Wszystkie podejmowane przez nas działania w zakresie usprawnienia prawa dla przedsiębiorców są prowadzone w oparciu o systematycznie przeprowadzaną  przez ekspertów Ministerstwa Gospodarki analizę wpływu obowiązujących przepisów na warunki prowadzenia firmy w Polsce – dodaje. Jednocześnie podkreśla, że są one również wynikiem, zarówno współpracy resortu gospodarki z przedsiębiorcami i organizacjami ich reprezentującymi, jak i z innymi ministerstwami oraz organami administracji.

Szef resortu gospodarki zwraca uwagę, że ustawy deregulacyjne stanowią istotny element kompleksowych działań MG w obszarze usystematyzowania i uproszczenia otoczenia prawnego biznesu w Polsce. – To co warto podkreślić, działania te są komplementarne wobec inicjatyw rządowych, takich jak Program Lepsze Regulacje 2015, którego jednym z celów jest zwiększenie roli oceny skutków regulacji i konsultacji publicznych w procesie tworzenia prawa – dodaje.

Wicepremier Piechociński podkreśla, że obecnie w MG prowadzone są prace nad nowym Prawem Działalności Gospodarczej. – Nowe przepisy mają służyć wzmocnieniu praw przedsiębiorców. W sposób wyraźny zaakcentowane oraz usystematyzowane zostaną podstawowe również zasady dotyczące wykonywania działalności gospodarczej, stanowiące katalog podstawowych praw przedsiębiorcy – podkreśla. Nowe prawo restrukturyzacyjne, upowszechnianie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, to kolejne inicjatywy legislacyjne, tworzone lub współtworzone przez Ministerstwo Gospodarki. – Celem tych działań jest usprawnienie obrotu gospodarczego – twierdzi wicepremier.
Ministerstwo Gospodarki (MG)