Wielton zawarł umowę z grupą SAF – HOLLAND

Wielton S.A. zawarł umowę z SAF

16 marca br. Wielton S.A., największy w Polsce i jeden z największych w Europie producentów naczep i przyczep, zawarł umowę z SAF – HOLLAND Polska Sp. z o.o. i SAF – HOLLAND GmbH na zakup osi i innych komponentów do budowy przyczep i naczep Grupy Wielton. Szacunkowa wartość kontraktu wynosi ok. 69 mln euro. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2017 roku.

Na podstawie zawartej umowy Wielton oraz spółki z jego Grupy: Italiana Rimorchi i Fruehauf Expansion zakupią osie i inne komponenty do budowy przyczep i naczep od Grupy SAF – HOLLAND. Dostawy produktów realizowane będą na podstawie jednostkowych zamówień. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2017 roku.

W ramach umowy Wielton i SAF – HOLLAND chcą współpracować w obszarze innowacyjnych produktów i usług w branży transportowej.  Strony chcą utworzyć partnerstwo w dziedzinie m.in. serwisu i promocji, a w szczególności wspólnego działania na rzecz rozwoju i testowania produktów. Dodatkowo Grupa SAF – HOLLAND podzieli się swoim doświadczeniem analitycznym z Centrum Badawczo – Rozwojowym Grupy Wielton.

Wartość obrotów zrealizowanych w ramach poprzedniej umowy zawartej przez Wielton z SAF-HOLLAND w latach 2014-2015 wyniosła ok. 32,9 mln euro.